Kort om arbeidsgiver
Viken Legesenter holder til i pene nyoppussede lokaler på Hvalstad i Asker med gangavstand til tog og buss. Legesenteret kan tilby langsiktig leieavtale og det er egen P-plass til lege samt gratis parkeringsplasser for pasienter.

Viken Legesenter er en veletablert solopraksis med dyktig og stabil lege- og hjelpepersonelldekning.

Legesenteret består av en fastlege og dyktig helsesekretær. Legesenteret samarbeider også tett med ernæringsfysiolog og diabetes sykepleier.

Legesenteret benytter Hove Total, er tilknyttet Norsk Helsenett og har elektronisk meldingstjeneste med sykehus , hjemmesykepleien og  e-resepter. Legesenteret har også etablert for hjemmekontorløsning gjennom Norsk helsenett.

Viken Legesenter er en moderne solopraksis med godt utrustet laboratorium og utstyr som EKG og spirometri. Dagens fastlege har ca. 1300 pasienter på listen. Hjemmelen er ledig fra oktober 2022. Overtagelsesdato avtales med fratredende lege.
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett. 

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune. 

Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. Deltakelse i legevakt er for tiden ved Asker og Bærum legevakt.
 • Deltagelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk. 
 • Ny hjemmelsinnehaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor.
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Det er ønskelig med gode datakunnskaper og erfaring med digital kommunikasjon.
Personlige egenskaper
 • er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå 
 • trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med helsesekretær
 • gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Politiattest kreves av den som tildeles hjemmelen
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dr. Dela Kamyab
Tittel: Lege
Telefon: 976 59 476
Navn: Bengt Helge Kallevik
Tittel: Lege/Rådgiver
Telefon: 916 70 614
Arbeidssted
Viken Legesenter
Vakåsveien 9
1395 HVALSTAD