Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse
Vi søker ny selvstendig næringsdrivende fastlege for snarlig oppstart på Ringvoll. Ringvoll Helse driftes i dag av to fastleger og  tre helsesekretærer i ulik stillingsbrøk. Hjemmelen er ledig fra 1. august 2022.
Det er kontorfellesskap med Ringvoll Klinikken, som utfører ortopedisk kirurgi, har spesialister innen gastroenterologi og ØNH. Senteret har også samarbeid med kursaktører innefor ernæring. Ringvoll ligger i underkant av 45 minutter fra Oslo med bil. 

Listetaket er på 1500 pasienter, for tiden er det vel 800 pasienter på listen.
Kontoret bruker System X journalsystem. 

Fastlegene ved legesentret er selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Indre Østfold kommune. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk ellers regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen. Indre Østfold kommune ønsker spesielt å tilrettelegge for gode spesialiseringsløp, og tilbyr ALIS-avtale med veiledning og mulighet for ALIS tilskudd.

Ved interesse kontakt enten hjemmel innehaver Mahmood Ul Hassan, tlf. 48685808 
 
Om stillingen
Listetak er i dag på 1500 pasienter.

Nåværende hjemmelsinnehaver har ingen kommunale oppgaver.

Stillingen lyses ut som selvstendig næringsdrift.

Ved tildeling av hjemmel følger videre forhandling om overtagelse med dagens hjemmelsinnehaver etter gjeldende avtale ASA 4310. Vilkår om drift inngås etter partenes rammeavtaler. 
'
Arbeidsoppgaver
Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk.

Deltakelse i Indre Østfold legevakt etter avtale. Det er gode muligheter for å påvirke egen vakthyppighet.

Det er p.t. ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen.

Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.

Lege som tildeles fastlegehjemmelen må forplikte seg til å gå inn i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene. Den som ansettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale.

Kvalifikasjoner
Lege i spesialisering i allmennmedisin, eller spesialist i allmennmedisin.

Norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.

Rett til Helforefusjon.

Behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
Legesentret søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt miljø.

Faglig engasjement og erfaring vil bli vektlagt, personlig egnethet og samarbeidsevner tillegges avgjørende vekt.

Kandidaten må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.

Kandidaten må være tilpasningsdyktig og trives med et høyt arbeidstempo.

Vi tilbyr
ALIS-avtale tilbys for lege under spesialisering.

Faglig fellesskap og hyggelige kolleger.

Faglig oppdatering og videreutvikling.

Dyktige helsesekretærer.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen kan du kontakte:

Hjemmelshaver Mahmood Ul Hassan,
tlf. 486 85 808.
E-post: drmahmoodulhassan@gmail.com

Leder legetjenesten, Jan Børre Johansen,
tlf. 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no

Generelle opplysninger
Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf.: 75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Indre Østfold kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mahmood Ul Hassan
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 486 85 808
E-post: drmahmoodulhassan@gmail.com
Navn: Jan Børre Johansen
Tittel: Leder legetjenesten
Telefon: 482 90 161
E-post: jan.johansen@io.kommune.no
Arbeidssted
Ringvoll Senter
1827 HOBØL