Kort om arbeidsgiver

Konsultasjonspsykiatrisk enhet/Psykosomatisk poliklinikk ved Ahus søker spesialist i psykiatri i 100 % fast stilling.

Vi ønsker oss en faglig engasjert, serviceinnstilt og initiativrik kollega med gode samarbeidsevner.

Enhet for konsultasjons- og liaisonpsykiatri er underlagt Akuttpsykiatrisk avdeling, men er lokalisert som egen enhet nær de somatiske avdelingene på sykehuset. Enheten består av tre spesialister i psykiatri og to spesialsykepleiere som jobber selvstendig og i team med vurdering, rådgivning og igangsetting av behandling av pasienter innlagt ved somatiske avdelinger. Enheten ivaretar også psykosomatisk poliklinikk, som er et nyoppstartet tilbud ved Ahus. Poliklinikken er en kompetansepoliklinikk for pasienter som har utfordringer og  symptomer som krever tett samarbeid mellom psykiatri og somatikk.

Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus. Avdelingen har 73 døgnplasser og ca 2800 innleggelser pr år og består av akuttpsykiatrisk mottak, 1 affektiv seksjon med tilknyttet ECT-poliklinikk, 4 psykose seksjoner, mor-barn psykiatrisk poliklinikk samt enhet for konsultasjons- og liaisonpsykiatri og psykosomatisk poliklinikk. 

Er du spesialist i psykiatri med interesse for pasienter som har utfordringer som krever tett samarbeid mellom psykiatri og somatikk? Er du interessert i pasienter med sammensatte tilstander hvor du må jobbe med både psykiske og somatiske faktorer?

Vil du være med og utvikle Konsultasjonspsykiatrisk enhet og psykosomatisk poliklinikk? Da er det DEG vi ønsker som vår nye kollega! 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøke og vurdere pasienter innlagt ved somatiske avdelinger.
 • Gi råd og veiledning til helsepersonell i somatiske avdelinger.
 • Poliklinisk arbeid ved psykosomatisk poliklinikk.
 • Undervisning og opplæring av annet helsepersonell.
 • Bidra til videreutvikling av enheten.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri (søkere med kort tid igjen til spesialitet vil også kunne komme i betrakting)
 • Søker må ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjonsevne
 • Løsningsorientert
 • Beslutningsdyktig
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling
 • Engasjerende arbeidsoppgaver i utviklingen av et nytt pasienttilbud
 • Mulighet for kompetanseheving
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Marianne Sofie Kvamsdahl
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90170474
E-post: Marianne.sofie.kvamsdahl@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, AKU avdeling
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen