Kort om arbeidsgiver
Unicare Jeløy leverer spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. Vi er godkjent utdanningsinstitusjon for lege i spesialisering. Våre pasienter skal få et best mulig og tilpasset rehabiliteringstilbud. Et av våre viktigste kvalitetsmål er å kunne vise til målbare og faglig gode resultater, og vi bidrar kontinuerlig i forskning og utviklingsarbeid.

Via Unicare Norge er vi del av et godt etablert legenettverk med legespesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi, onkologi/kreft, arbeidsmedisin og indremedisin.

I Unicare Jeløy har vi fokus på å se hele pasienten og jobbe for størst mulig grad av selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Et tverrfaglig team kan eksempelvis bestå av lege/legespesialist, psykologspesialist, fysioterapeut, sosionom, arbeidsveileder, sykepleier, ergoterapeut, logoped, klinisk ernæringsfysiolog og/eller idrettspedagog.

P.t består legeteamet av 4 100 % stillinger, hvorav en stilling som LIS 3 innen fysikalsk medisin. Vi er godkjent utdanningsinstitusjon for lege i spesialisering. 

Les mer om oss på www.unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-enheter/unicare-jeloy 


Arbeidsoppgaver
Vi søker en lege med autorisasjon til vikariat med antatt varighet til og med august 2023.

Hos oss vil du få jobbe med et bredt spekter av medisinske problemstillinger, da mange av våre pasienter har en sammensatt helseproblematikk i tillegg til innsøkingsdiagnosen.

I hovedsak består arbeidsdagen i pasientkonsultasjoner, primært ved ankomst og avreise, samt deltakelse i tverrfaglige team. Det er også muligheter for undervisning.

Kvalifikasjoner
Vi søker lege med norsk autorisasjon.

Det er også aktuelt for leger som venter på turnus å søke på stillingen. Medisinstudenter med lisens kan ansettes etter en samlet faglig vurdering.

Personlige egenskaper
- Faglig dyktig
- Fleksibel med gode samarbeidsevner 
- Selvgående og selvstendig
- Serviceinnstilt

Vi tilbyr
- Arbeid på dagtid på hverdager (8 til 16)
- Faglig utvikling og spennende faglige problemstillinger
- En arbeidsplass som er sentralt plassert i vakre omgivelser
- Gode personalrabatter og gunstig pensjonsordning

Vi kan være behjelpelig med å skaffe hybel.

Søknader vurderes fortløpende. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare Jeløy AS
Kontaktperson
Navn: Susanne Wilkens
Tittel: Daglig leder
Telefon: 97162617
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bråtengata 94
1517 MOSS