Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å utvikle Jessheim interkommunale legevakt og KØH? 

Som lege hos oss, vil du få mulighet til å bidra i arbeidet med å utvikle avdelingens faglige standard, og du vil få en gjeng med gode kollegaer. Vi har det siste året endret driftsmodell og har etablert faste legestillinger med stillingsstørrelse 60-100 % med arbeid hver tredje helg. Vi har stillinger ledig både på dag/kveld og på natt. 

Vi er her for innbyggerne i kommunene Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker og har et nedslagsfelt på ca. 65 000 innbyggere. Lokalene er nye og moderne og ligger ved LHL-sykehuset, hvor også Ahus Gardermoen er etablert.

Minimumskravet for å få jobb hos oss er at du i tillegg til å ha nødvendig formalkompetanse for å jobbe på legevakt, er interessert i legevaktsarbeid og har lyst til å jobbe hos oss. Du må like å jobbe i tverrfaglig team, hvor vi sammen blir best.


Arbeidsoppgaver
 • Diagnostikk og behandling av pasienter med akutt sykdom og skade på legevakt og KØH
 • Sykebesøk
 • Vurdere inntak av pasienter på KØH etter henvisning fra sykehus, fastlege og legevakt 
 • Posttjeneste på KØH inkludert innskrivning og utskrivning av pasienter 
Kvalifikasjoner
 • Du har norsk autorisasjon som lege med refusjonsrett
 • Du har fullført LIS 1-tjeneste
 • Fortinnsvis spesialist i almennmedisin
 • Du må oppfylle akuttmedisinforskriften § 7
 • Du må inneha førerkort klasse B 
 • Erfaring fra legevakt er en fordel 
Personlige egenskaper
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du tar initiativ og er selvstendig 
 • Du er fleksibel og yter det lille ekstra
 • Du er positiv og har evne til nytenkning 
 • Du har vilje og ser verdien av tverrfaglig samarbeid 
 • Du har stor arbeidskapasitet 
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli tillagt stor vekt 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Forutsigbar vaktplan 
 • Veiledning dersom behov for dette, dekning av nødvendige kurs 
 • Kommunale arbeidsvilkår 
 • God pensjonsordning
 • Vi har høyt fokus på kvalitet, kompetanse, kontinuerlig utvikling og godt miljø
 • Du får gode kolleger som er Modige, Endringsdyktige og Rause 
Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er ikke uttømmende). Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen eller tas med til evt. intervju. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trine Kjelbergvik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 47756624
E-post: trine.kjelbergvik@ullensaker.kommune.no
Navn: Line Hoem
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 46445159
E-post: line.hoem@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ragnar Strøms Veg 6
2067 JESSHEIM