Kort om arbeidsgiver
Bærum kommune søker sykehjemslege/ALIS.

Bærum kommune har 10 sykehjem, og til sammen ca 16 legeårsverk.
Bærum kommune ønsker å styrke legetjenesten i kommunen. Det er blant annet ansatt en fagoverlege for sykehjem med ansvar faglig oppfølging av legene. Det jobbes med gode ALIS løp, og som ALIS i kommunen må du regne med å arbeide ved flere tjenestesteder for å kunne fullføre spesialisering i allmennmedisin. Vi kan tilby veiledning av spesialist i allmennmedisin som jobber på sykehjem i kommunen, smågrupper en halv dag hver måned, internundervisning hver til hver andre uke samt oppfølging og veiledning av fagoverlege for sykehjem. Her vil du være del av et stort faglig nettverk.

Per i dag søker vi leger som kan jobbe ved følgende institusjoner:

Lønnås korttid og rehabilitering 100 % stilling
Stabekk/Hospice korttid og lindrende 100 % stilling
Solvik langtidsavdelinger og Stabæktunet langtidsavdelinger til sammen 100 %
Arbeidssteder kan endre seg etter kommunens behov.

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegge, diagnostikk, klinisk oppfølging og behandling av pasienter
 • Delta i tverrfaglige møter, pårørendesamtaler og møter med andre samarbeidspartnere
 • Journalføring i henhold til lovverk
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Bidra til godt samarbeidsklima mellom leger og faglig utvikling på tvers av avdelingene
 • Bidra og delta i internundervisning
 • Deltagelse i smågrupper
 • Veilede andre leger under spesialisering/LIS 
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon, HPR nr. registreres i CV
 • Dersom du ikke innehar spesialitet i allmennmedisin (eller annen relevant spesialitet), vil du måtte inngå avtale med kommunen om å gjennomføre spesialistutdannelse i allmennmedisin
 • Gode datakunnskaper med ferdigheter i elektronisk dokumentasjon (kjennskap til Profil verdsettes)
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende-dokumentasjon på språkkompetanse, må da evt. legges ved søknaden
Personlige egenskaper
 • God formuleringsevne, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide ansvarlig, nøyaktig og effektivt
 • Evne og ønske om å arbeide kunnskapsbasert
 • Evne til å følge lover og retningslinjer
Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
 • Smågruppe som kan gi tellende timer til allmennmedisin videre- og etterutdanning eller til kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin
 • Faglig veiledning fra sykehjemsoverlege
 • Gode ALIS-løp, dersom ikke-spesialist
 • Overlegepermisjon 4 mnd hvert 5. år dersom du er spesialist
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend 

Gyldig politiattest iht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Lønnås Sykehjem, Solvik Sykehjem og Stabæktunet Sykehjem.
Kontaktpersoner
Navn: Inger-Johanne Seglen
Tittel: Fagoverlege for sykehjem
Telefon: 45607347
E-post: inger-johanne.seglen@baerum.kommuen.no
Navn: Irene Jensen
Tittel: Tjenesteleder Stabætunet sykehjem
Telefon: 93244494
Navn: Rosa Paulsen
Tittel: Tjenesteleder Solvik sykehjem
Telefon: 48300259
Navn: Kristin Burmo
Tittel: Tjenesteleder Lønnås rehab/korttid
Telefon: 99011587
Navn: Wendy Mørk Smeby
Tittel: Tjenesteleder Stabekk Hospice/korttid
Telefon: 91181920
Arbeidssted
Stabekk, Hosle og Høvik
Peter Loranges vei 1
1369 STABEKK