Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø?  

Akuttpsykiatrisk avdeling i Klinikk psykisk helse og avhengighet gir øyeblikkelig-hjelp-tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter en kort observasjons-/utredningsfase bli vurdert videreført til én av avdelingens fire behandlingsposter. I behandlingen vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling. Avdelingen har en egen enhet som tilbyr konsultasjons- og liaisontjenester til Ullevåls somatiske avdelinger. Vi yter grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste med mulighet for faglig fordypning.

Akuttpsykiatrisk avdeling lyser ut en fast overlegestilling i voksenpsykiatri fra 1.september 2022.
Vi ser etter deg som er spesialist i psykiatri eller med kort tid igjen til ferdig spesialitet. 

Søk på stilling hos oss og bli vår nye kollega! 

Arbeidsoppgaver
 • Overlegen er medisinskfaglig ansvarlig for pasienter innlagt på post
 • Overlegen har veiledningsansvar for leger i spesialisering
 • Delta i avdelingens 10-delte bakvaktslag
 • Bistå enhetsleder i medisinsk faglige spørsmål
 • Bidra til at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer
Kvalifikasjoner
 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Klinisk erfaring fra arbeid innenfor akuttpsykiatri vektlegges
 • Vedvarende interesse for faglig fordypning
 • Forskningserfaring er ønskelig, men ikke en forutsetning
 • Gode norskkunnskaper
Personlige egenskaper
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Evne til å tåle stress og stå i krevende situasjoner
 • Evne til og ønske om å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Høyt faglig nivå
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Spennende, utfordrende og godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Et aktivt fagutviklings- og forskningsmiljø
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for akuttpsykiatri
Kontaktpersoner
Navn: Morten Selle
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22 11 86 56
E-post: morsel@ous-hf.no
Navn: Magritt S. Ræder
Tittel: Tillitsvalgt -overlege
Telefon: 482 19 521
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0368 OSLO