Er du en av våre nye kollegaer ?

Vi ønsker oss ny medarbeidere som er faglig engasjert og som kan en del av vårt team.

Hos oss vil du inngå i et godt arbeidsmiljø med allsidige arbeidsoppgaver. Vi har mange erfarne miljøterapeuter med spesialkompetanse og flere spesialister som du kan samarbeide og utveksle erfaringer med.

Stillingene er tilknyttet Regional Traumeenhet, døgnenhet ved Nidaros DPS. 

Enhetens behandlingstilbud har som hovedmål å gi økt forståelse for hvordan traumehistorien har påvirket livet, ut i fra tanken om at senvirkninger etter traumatiske hendelser er normale reaksjoner på unormale hendelser.

Vi vet at traume rammer hele mennesket, og at behandling må innebære samtidig arbeid på mange ulike områder (kropp, følelser, tanker, relasjoner og identitet). et overordnet mål er å skille mellom fortid og nåtid gjennom å få kontroll over traumereaksjoner, slik at man får overskudd til å leve etter sine egne ønsker og verdier.
Døgnenheten tilhører organisatorisk Regional enhet for traumebehandling som i tillegg til døgnenhet også har en poliklinikk.

Se på www.reft.no for detaljert informasjon
Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om Regional traumeenhet, døgn på https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/dognenhet-seksjon-3
 
Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning.  Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.

Les mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser, direkte pasientbehandling vil utgjøre hoveddelen av stillingsinnholdet
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege, gjennomført norsk turnustjeneste (LIS1)
 • Allmennlege som trenger psykiatripraksis
 • Medisinstudent m/lisens
 • Ønskelig med relevant klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Høy arbeidskapasitet
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Interesse for psykiatrifaget

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst 
 • Du arbeider strukturert og målrettet og god arbeidsevne
 • Du har faglig engasjement
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving, spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Vi ber deg oppgi minst 2 referanser
 • Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Charlotte Kvernø
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: 91724576
E-post: Hilde.Charlotte.Kverno@stolav.no
Navn: Eskil Petrovic Weisser
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 95862680
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)Klinikk Psykisk Helsevern, allmenn, rehabilitering og sikkerhet.
Østmarkveien 49
7040 Trondheim