Kort om arbeidsgiver
Vi driver tverrfaglig spesialisert rehabilitering, og er en del av Avonova Helse, beliggende på Helgelandsmoen i Hole Kommune på Ringerike. Klinikken har avtale med Helse Sør-Øst for rehabilitering av:
 • Pasienter med lidelser i muskel- og skjelettsystemet (i all hovedsak post-operativ rehabilitering av pasienter etter gjennomgått hofte- og kneproteseoperasjon).
 • Pasienter med sykelig overvekt.
 
Ortopedipasientene kommer enkeltvis - oftest 2-5 dager etter operasjonen. De gjennomgår systematisk opptrening med vekt på gangfunksjon og gjenvinning av øvrig funksjon som gjør dem i stand til å fungere hjemme. Det er 15 plasser for ortopediske pasienter.
 
Overvektspasientene kommer i grupper på ca 55-75 pasienter. De er inneliggende i 9 uker og gjennomgår et bredt tverrfaglig program med vekt på fysisk trening, riktig kosthold og mestring /endringspsykologi.
 
Staben består av 2 leger (en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og en ordinær lege stilling), psykologer, kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere og idrettspedagoger, i tillegg til helsesekretær, koordinator og kvalitetsrådgiver.
 
Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og ønsker deg som er hyggelig og samarbeidsvillig.
Legen har ansvar for innlagte pasienter som følges opp under rehabiliteringsoppholdet, i tett samarbeid med alle faggruppene og veiledning fra legespesialist.
Stillingen en passer utmerket for deg som venter på LIS1 tjeneste, og ønsker en fin start (i jobben som lege) eller (inn i spesialisthelsetjenesten)
 Kvalifikasjoner
 • Du må beherske norsk godt muntlig og skriftlig.
 • Du må være utdannet lege med lisens
Vi søker etter personer som
 • Setter pasienten i fokus
 • Liker å jobbe i tverrfaglig team
 • Evner å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Er positiv og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Fast hel stilling med arbeid kun på dagtid, således ingen vaktordning
 • Tverrfaglig og spennende arbeidshverdag
 • Utfordrende stilling i et spennende fagmiljø
 • Lønn etter avtale
Søk via Finn.no: 
 
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=259612040
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Avonova Helse
Avonova Ringerike Rehabilitering
Kontaktpersoner
Navn: Alina Colonelu
Tittel: Legespesialist
Telefon: 942 69 398
Navn: Dikka G. Wibe
Tittel: Daglig Leder
Telefon: 988 60 717
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Helgelandsmoen Næringspark
Kapteinveien 9
3512 HØNEFOSS
Søk på stillingen