Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter engasjerte og faglig sterke LIS til våre generalistteam i vikariat

Vi søker etter LIS med engasjement for de varierte problemstillingene man møter i en BUP, og som har med seg en forståelse av barn og unges psykiske vansker ut i fra et bio-psyko-sosialt perspektiv. Vi ønsker oss en kollega med engasjement for forbedringsarbeid og videreutvikling av tilbudet ved BUP Follo. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss, og vi ønsker oss en medarbeider som er med på å bygge og bevare et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider etter avdelingens grunnverdier: Pasienten i sentrum, rett hjelp til rett tid, sammen med pasienten, og sammen om pasienten.
Det er totalt 6 overleger og 5 LIS ved seksjonen. 

Legene på BUP Follo har som regel en legekollega lett tilgjengelig. På seksjonen er det praksis med å ha åpne dører og kunne drøfte fortløpende med hverandre. Det er også ukentlige legemøter der faglige spørsmål og utfordringer drøftes. Som LIS vil det være mulighet for å delta på regionale samlinger 4 ganger i året, i tillegg til andre relevante kurs. LIS ved BUP Follo deltar i obligatorisk vaktdeltagelse ( 16 delt) på Ungdomspsykiatrisk klinikk på AHUS.

BUP Follo gir utrednings- og behandlingstilbud til barn/ungdom (0-18 år) med psykiske vansker. Vi er opptatt av å innlemme familien i behandlingen, og vi har mye samarbeid med kommunale tjenester. Vi tilbyr gode gruppetilbud for barn, ungdom og foreldre innen ulike områder, som for eksempel Asperger syndrom, angsttilstander og relasjonelle vansker, Vi har fordypnings team innen traume/psykose, spiseforstyrrelser og nevropsykologiske tilstander.

BUP Follo er en poliklinikk i avdeling BUP ved Akershus universitetssykehus. BUP Follo har lokaler sentralt i Ski sentrum. Vi er en av seks poliklinikker, og vi har også to døgnenheter i avdelingen. BUP Follo har 54 stillinger, og er inndelt i 3 geografiske team, et sped- og småbarnsteam og et kontorfaglig team. BUP Follo dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Nesodden og Ås.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientansvar for utredning og behandling
 • Oppfølging og ansvar for medikamentell behandling
 • Deltagelse i internt tverrfaglig samarbeid, i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
 • Seksjonen tilbyr øyeblikkelig hjelp til kommunene våre i arbeidstiden 08.00-15.30
 • Deltagelse i seksjonens internundervisning og evt annen undervisning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon/lisens
 • Erfaring fra psykiatri er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid med andre fagpersoner
 • Engasjement for videreutvikling av tilbudet
 • Fleksibel og med ønske om å sette pasienten i sentrum
 • Strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Vi tilbyr et engasjerende og aktivt fagmiljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Kirsti Jackson
Tittel: Fung. seksjonsleder/overlege
Telefon: 64852050
Navn: Ingeborg Svartsund Arntsen
Tittel: Psykologspesialist
Telefon: 95220842
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, BUP Follo
Åsenveien 3
1400 Ski