Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for lege i spesialisering, LIS 3, i rus- og avhengighetsmedisin.
Stillingen er nyopprettet, med tiltredelse snarest eller etter avtale.

Vi ønsker deg velkommen til å starte ditt LIS-løp ved Døgnenheten, post avhengighet i Karasjok. Enheten disponerer 6 (+2) sengeplasser. Vi jobber tverrfaglig med god medisinskfaglig, psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse. Det er blant annet ansatt overlegespesialister i rus- og avhengighetsmedisin og i psykiatri, psykologspesialist og psykolog, sosionom og fysioterapeut. De fleste av våre pasienter har utfordringer i forhold til rusmiddelbruk, men vi har også behandlingstilbud til spillavhengige. Våre pasienter har høy grad av samsykelighet innen psykisk og somatisk helse.

Sámi Klinihkka er en ny strukturert klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken tilbyr helsetjenester innen somatikk, rus- og avhengighet og psykisk helse. I tillegg har vi FoU (forskning, fag- og tjenesteutvikling) og tolketjeneste. 

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – Psykisk helse og avhengighet (SANKS) er organisert i flere ulike enheter: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk, TSB-poliklinikk og Døgnenheten psykisk helse og avhengighet. Disse enhetene er lokalisert i Karasjok. I tillegg  har SANKS Nasjonalt team som er lokalisert i Narvik, Drag, Røros, Snåsa og Oslo. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet.

Utdanningsplan finner du HER.

Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!  Vi oppfordrer spesielt samisktalende leger å søke på stillingen.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser 
 • Kartlegging av psykisk og somatisk komorbiditet 
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Arbeid i tverrfaglig og flerkulturelt miljø
 • Ta aktivt del i eget utdanningsløp som LIS
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent LIS-1 tjeneste
 • Grunnleggende IKT kompetanse
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til samisk språk- og kultur. Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og kulturkompetanse bli foretrukket
Personlige egenskaper
 • Interesse for å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Bidra til utviklingen av SANKS sitt tjenestetilbud  innen rus- og avhengighet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Tilrettelegging av utdanningsløp med god og tett oppfølgning av deg som LIS 3 
 • Godt arbeidsmiljø som er både tverrfaglig og flerkulturelt
 • Spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Reise -og flytteutgifter dekkes etter gjeldende reglement 
 • Medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ellen Ingrid Grenserud Eira
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92669358
E-post: Ellen.Ingrid.Eira@finnmarkssykehuset.no
Navn: Eva Skudal
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 488 87 008
E-post: eva.skudal@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
TSB døgn, SÁNAG/SANKS, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF 
Avjovargeaidnu 88
9730 Karasjok