Kort om arbeidsgiver

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; menneskeverd og kunnskap i sentrum. Nå er vi på utkikk etter en engasjert kollega med hjerte for en sårbar pasientgruppe.

Det er mulighet for at 25% av stillingen knyttes til arbeid i ACT-team. 

Kløver 2 er en lukket sengepost som har både DPS og sykehusfunksjon, noe som gir god kontinuitet i pasientbehandlingen og varierte arbeidsoppgaver. På posten har vi et tverrfaglig miljø med et hjerte for sårbare pasienter. Fagmiljøet omfatter 2 psykiatere, psykologspesialist, leger og psykologer i spesialisering, samt miljøpersonale med videreutdanning. Behandlerne samarbeider tett med akuttpost, psykosepoliklinikk og ACT team. På posten jobber vi systematisk med å redusere bruken av tvang, hvor vi har et sterkt fokus på relasjonsskapende tiltak i møte med våre pasienter.

ACT er et oppsøkende behandlingstilbud for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

Det er mulighet for å delta i bakvaktsordning. 

     

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser. 
 • Veiledning av LIS leger. 
 • Overlegene deltar i faste samlingspunkter med øvrige leger på senteret, du ønskes her velkommen i et trivelig kollegafellesskap
 • Det er mulighet for å tilpasse arbeidsoppgaver til overlegenes interessefelt

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri med norsk autorisasjon.
 • Klinisk erfaring fra relevant virksomhet fra spesialisthelsetjenesten.
 • Psykiater må ha interesse for behandling og utredning av pasienter med psykoselidelser.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Et engasjert og godt arbeidsmiljø med kompetente og stolte medarbeidere.
 • Forskningsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Konkurransedyktig lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.

Mangfoldserklæring
Jæren DPS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Jæren DPS ønsker å legge til rette for  inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Kontaktpersoner
Navn: Bård Bakke
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92600562
Navn: Linda Merete Sviland
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 98855077
Hjemmeside
Arbeidssted
Jæren DPS
Austbøvegen 16
4340 BRYNE