Kort om arbeidsgiver
Astafjordlegen har følgende ledige stillinger for fastleger:
* 2 x 100% stilling ved avdeling Dyrøy
* 100% stilling ved avdeling Salangen
* 100% stilling ved avdeling Lavangen
 
Dersom den som ansettes ønsker det kan det tilrettelegges for alternativ arbeidsplan, med mulighet for å arbeide intensivt i 2 - 3 uker med påfølgende 2 - 3 uker fri, avhengig av valgt stillingsstørrelse. Arbeidsgiver er også villig til delvis hjemmekontorløsning. 
 
Astafjordlegene tilrettelegger for kompetanseheving for den enkelte lege, supervisjon og veiledning, og delaktighet i et større fagmiljø. Fastlegelister i 100% stilling på 600- 650 pasienter.
 
Stillingene inngår i interkommunalt legevaktsamarbeid sammen med 5 andre kommuner. Dette gir for tiden rundt om 24- delt vakt. Vaktbelastningen kan reduseres ved nyansettelser. Legevakta ligger på Setermoen og er bemannet med hjelpepersonell/ sykepleiere hele døgnet.
 
Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:
* Norsk autorisasjon som lege
* Ønskelig med spesialisering eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
* Godkjent turnus/ LIS1 tjeneste med rett til refusjon fra Helfo
* Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med både pasienter, kolleger, hjelpepersonell og andre i organisasjonen
* Høy faglig kompetanse
* Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
* Må ha førerkort klasse B. Kjøring mellom legekontorene må påregnes
* Det blir stilt krav om politiattest i tråd med Helsepersonelloven
 
Vi tilbyr:
* Fastlegene velger selv om de vil være kommunalt ansatte, eller inngå individuell fastlegeavtale som næringsdrivende
* 37,5 timers uke ved 100% stilling, fastlegeliste på 600- 650 pasienter. Legevakttjenesten kommer i tillegg
* For avdeling Dyrøy kan vi tilrettelegge for pendling fra andre kommuner
* Godt og bredt kollegialt miljø, med kollegial fraværsstøtte
* Jevnlige interundervisninger for faglig oppdatering
* Varierte oppgaver
* Kommunen stiller med EPJ system, medisinsk teknisk utstyr og hjelpepersonell
* Meget gode vilkår for spesialistutdanning
* Fantastiske natur- og friluftsmuligheter
* Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
* Dekning av flytteutgifter i henhold til gjeldende reglement
* Meget god pensjonsordning for kommunalt tilsatte
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Salangen kommune
Astafjordlegen
Kontaktpersoner
Navn: Victoria Hanssen
Tittel: Administrerende leder
Telefon: 92065113
E-post: victoria.hanssen@salangen.kommune.no
Navn: Lars A. Nesje
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 98290444
E-post: lars@salangen.kommune.no
Arbeidssted
Salangen kommune
Helsesenterveien 2
9350 Sjøvegan
Søk på stillingen