Kort om arbeidsgiver
Bygnes legesenter (fastlønn)
Bygnes legesenter er kommunalt med 5 fastlegehjemler og turnuslege (LIS1). Senteret har en sentral beliggenhet like ved kommunesenteret Kopervik. Lokalene er i tilknytning til kiropraktor og kjøpesenter. Bygnes legesenter vil være en god arena for praktisering av legeyrket, det er gode ordninger i spesialiseringsløpene, og kommunen legger til rette for at hver lege får oppfylt sinelæringsmål. Det er ingen forpliktelser i forhold til kostnader: Legene har fast lønn i tillegg til en god provisjonsordning. Hver lege har opp mot 900 pasienter på fastlegelisten, men det er gode muligheter for å ha redusert liste. Legesenteret har medansvar for å bemanne deler av daglegevakten ved Karmøy legevakt og andre medisinske kommunale oppgaver. Hver lege deltar i bemanning av enten daglegevakt eller helsestasjon én dag i uken som kommunal oppgave. 
 
Norheim legesenter (næring) 
Ved Norheim legesenter er det hjemler for 3 privatpraktiserende fastleger i tillegg til turnuslege (LIS1). Det er også planer om utvidelse av driften til 4 leger. Den ledige hjemmelen har et listetak på ca. 1400 pasienter. Legesenteret holder til i funksjonelle lokaler i Oasen kjøpesenter, Karmsund, sentralt med nærhet til Haugesund. Lokalene leies av kommunen og ligger i tilknytning til helsestasjon. Det er planer for snarlig ombygging/oppussing av lokalene.  
 
Kopervik legesenter (næring) 
Ved Kopervik legesenter er det hjemler for 3 privatpraktiserende fastleger i tillegg til turnuslege (LIS1). Den ledige hjemmelen har et listetak på ca. 1800 pasienter. Lokalene er funksjonelle og leies av kommunen. Legesenteret ligger i Kopparen, like ved Karmøy rådhus sentralt i Kopervik sentrum.
 
Haugaland Medisinske Senter (næring)
Ved Haugaland Medisinske Senter er det hjemler for 3 privatpraktiserende fastleger og turnuslege (LIS1). Legesenteret ligger sentralt i et moderne bygg på Raglamyr (Sysco-bygget) med nær tilknytning til Haugesund, Amanda storsenter og Raglamyr forretnings- og næringsområde. Den ledige hjemmelen har et listetak på 1100 pasienter. Det er med tiden planer om utvidelse av driften til 4 leger. 
 
Avaldsnes legesenter (næring)
Ved Avaldsnes legesenter er det hjemler for 3 privatpraktiserende fastleger. Den ledige hjemmelen har ca. 1000 pasienter. Lokalene er funksjonelle og leies av kommunen. Legesenteret ligger sentralt med nærhet til Haugesund og det historiske Avaldsnes-området med Nordvegen historiesenter, Avaldsnes kirke og Vikinggården. 

Fastleger i næringsdrift må inngå avtale om driftssamarbeid med øvrige leger ved legesenteret. 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Tveit
Tittel: Helsesjef
Telefon: 93031586
E-post: ktv@karmoy.kommune.no
Navn: Tore Skeie
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 91778764
E-post: tsk01@karmoy.kommue.no
Arbeidssted
Stasråd vinjes gate 25
4250 KOPERVIK