Kort om arbeidsgiver

Patologiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold har ledig fast stilling som overlege etter en kollega som går av med pensjon. 

Patologiavdelingen er organisert i Klinikk medisinsk diagnostikk sammen med radiologi og andre laboratorieavdelinger. Avdelingen mottar et variert diagnostisk materiale. I 2021 ble det besvart rundt 26.000 histologiske og 32.000 cytologiske prøver. Det ble utført rundt 110 obduksjoner. Vi er en velfungerende avdeling som er lokalisert i Tønsberg i moderne hensiktsmessige lokaler som er godt teknisk utstyrt. Avdelingen preges av et godt arbeidsmiljø, høyt faglig fokus og stadig utvikling.
Avdelingen har åtte overlege- og fire LIS-stillinger.

Hos oss jobber alle overlegene bredt med de fleste typer histologiske preparater. Overlegene har likevel ekstra kompetanse på ulike områder.

Det er derfor ønskelig at søker har bred erfaring med generell patologi, men gjerne også et-to spesialområder. Erfaring med cytologi er en stor fordel.

Avdelingen er i gang med å innføre digital patologi, så arbeidshverdagen blir etter hvert digital.

Ved evt intern ansettelse vil det bli ledig et års vikariat i 100% stilling for to kolleger som begge har 50% forskningspermisjon.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av mikroskopisk diagnostikk innen histologi og cytologi.
 • Deltakelse i tverrfaglige møter.
 • Opplæring av LIS (supervisjon og undervisning, evt veilederrolle).
 • Bakvakt for LIS på obduksjon. 
 • Noe makroarbeid må påregnes i perioder.
 • Faglig utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent spesialistutdanning i patologi. 
 • Erfaring fra generell patologi, gjerne med et eller flere spesialområder.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Du er en engasjert, positiv, effektiv og nøyaktig kollega som kan bidra på en fin måte i vårt gode og travle arbeidsmiljø.
 • Du trives både med selvstendig arbeid og i samarbeid med andre yrkesgrupper, kolleger i patologi og andre spesialiteter, og må kunne vise til gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi ber om at det oppgis to referanser, hvorav en er fra siste arbeidsgiver.    

Vi tilbyr

 • Vi har et godt arbeidsmiljø, med høyt faglig fokus, varierte oppgaver og god opplæringsrutiner.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Ada Thune
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 33342238
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Patologi - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg