Pastikkirurgisk seksjon har ledig nyopprettet stilling for overlege og spesialist i plastikkirurgi.

Den plastikkirurgiske virksomheten er organisert som en seksjon innunder Kirurgisk klinikk. Seksjonen er for tiden bemannet med fire overleger og to leger i spesialisering som utfører operasjoner på inneliggende pasienter, i tillegg til utstrakt dagkirurgisk og poliklinisk virksomhet.
Avdelingen er godkjent som utdanningssted for plastikkirurgi.
Det utføres ukentlig avansert rekonstruktiv kirurgi sammen brystkirurger, ØNH og ortopeder.

Ved internt opprykk kan det bli ledig fast stilling som LIS3.

Kirurgisk klinikk omfatter åtte seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse, behandling og pleie innen: Karkirurgi, urologi, bryst- og endokrinkirurgi, colorektal kirurgi, øvre gastro kirurgi, akutt gastro kirurgi,  barnekirurgi og plastikkirurgi. Klinikken er ansvarlig for traumesenterfunksjonen og den hardt skadde pasienten. Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi og og Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon er også enheter tilknyttet Kirurgisk klinikk.

Kirurgisk klinikk har arbeidssteder både i Trondheim og på Orkdal.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling og utredning av pasienter, herunder operasjoner og poliklinikk
 • Undervisning og veiledning av leger i spesialisering 
 • Visittgang på sengeposten
 • Den som tilsettes må inngå i seksjonens gjeldende 6- delte bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Du er spesialist i plastikkirurgi med bred erfaring fra utredning og behandling i hele fagspekteret
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig, tilsvarende C1 på Bergenstesten om du ikke har norsk som morsmål
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner,  herunder stor forståelse for og vilje til tverrfaglig samhandling
 • Kompetanse innen brannskadekirurgi og erfaring med mikrokirurgi vil vektlegges

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har godt humør og som vil være en aktiv bidragsyter til et godt kollegialt fellesskap og sterkt samhold på seksjonen
 • Vi ser etter kandidater som er fleksible og arbeidsomme, og som vil være med på å drive seksjonen mot felles mål sammen resten av kollegiet
 • Vi søker derfor etter deg som har evne til å ta selvstendige avgjørelser, samtidig som du er teamrettet for pasientens beste
 • Vi søker etter en spesialist som er positiv og lærevillig
 • Du må for å trives på vår seksjon være løsningsorientert og fleksibel 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • God offentlig pensjonsordning i KLP, herunder gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring samt gode banktjenester
 • God faglig og personlig utvikling
 • Ung seksjon med flinke og ivrige kollegaer
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Kathrin Sørensen Sneve
Tittel: Seksjonsoverlege plastikkirurgi
Telefon: 72826564
E-post: kathrin.sorensen.sneve@stolav.no
Navn: Håkon A Bolkan
Tittel: Kst. avdelingssjef leger
Telefon: 72829587
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk - Avdeling Leger, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 13
7030 Trondheim