Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega? Psykiatere ønskes velkommen!

Vi har ledig 2 faste 100%-stillinger som psykiater i allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Dps Follo. Dps Follo gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden som til sammen har ca 100 000 innbyggere.

Vi søker etter overleger med faglig bredde og som har engasjement og interesse for å bidra til utvikling av behandlingstilbudet for målgruppen ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk. Poliklinikken har 29 stillinger bestående av overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer i spesialisering og kliniske sosionomer. Poliklinikken er for tiden organisert i 4 tverrfaglige team.

Avdelingen er opptatt av faglig utvikling og muligheter for forskning og vi har et aktivt lokalt forskningsutvalg. Inntaksarbeidet her er organisert med et fast inntaksteam.

I tillegg til allmennpsykiatrisk poliklinikk består Dps Follo av en seksjon for psykoselidelser, en seksjon for gruppebehandling, en seksjon for akutte tjenester, to  døgnseksjoner, en spesialisert døgnseksjon for spiseforstyrrelser og kontorfaglig seksjon. Vi har tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og søker hele tiden å lage så sømløse pasientforløp som mulig.

Dps Follo startet i 2021 et e-mestringsteam i samarbeid med de andre Dps-ene i Ahus sitt opptaksområde, og det arbeides med oppbygging av nevroteam.

Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og de ansattes trivsel!

DPS Follo ligger sentralt i Ski, Nordre Follo kommune, lett tilgjengelig både fra Oslo og Østfoldregionen.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av polikliniske pasienter
 • Medisinskfaglig vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper. Tverrfaglig samarbeid
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra i forhold til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Klinisk veiledning av LIS leger
 • Undervisning, rådgivning og veiledning til medarbeidere, og overfor 1. linjetjenesten og andre. Vi vektlegger samarbeid med fastleger, sykehus, kommuner og andre instanser
 • Noe inntaksarbeidsarbeid i perioder

Kvalifikasjoner

 • Cand. med med norsk autorisasjon som lege, og godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Erfaring fra allmenpoliklinisk arbeid er en fordel
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Dips
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Vi ønsker oss en kollega som ønsker og evner å bidra til en positiv utvikling av poliklinikken  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kollegaer med bred kompetanse.
 • Vi kan tilby interessante og varierte arbeidsoppgaver.
 • Tverrfaglige diskusjoner foregår blant annet i teammøter, men også i andre arenaer i avdelingen.
 • Mulighet for eksterne kompetansehevende kurs- og videreutdanning 10 dager i året
 • Muligheter for noe forskningsaktivitet
 • Felles legemøter ukentlig
 • Internundervisning og opplæring
 • Mulighet for vaktordning med begrenset belastning
 • Ahus har gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Eva Marie Wathne
Tittel: Seksjonsleder (sykepl/jordmor)
Telefon: 45287099
Navn: Ragnhild Thorstensen Horn
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 64852000
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Follo Allmenpsykiatrisk poliklinikk
Åsenveien 3
1400 Ski