Kort om arbeidsgiver
Skjelfoss psykiatriske senter er en del av spesialisthelsetjenesten og er lokalisert i vakkert kulturlandskap i Hobøl, Indre Østfold kommune. Vi har avtale med Helse Sør-Øst om å levere 11 døgnplasser (1 brukerstyrt) innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt 26 døgnplasser for PHV, av disse 16 ROP plasser. Det er til sammen 5 legespesialister som deler behandlingsansvaret. Enhet TSB ROP tilbyr langtidsbehandling med ramme på 12 mnd og målgruppen er pasienter med rusmiddelavhengighet kombinert med lettere til moderate psykiske lidelser. Teamet har en legespesialist i psykiatri samt rus og avhengighetsmedisin i 50% stilling. Vi er på utkikk etter ytterligere en legespesialist i 50% stilling med spesialitet i rus og avhengighetsmedisin eller med annen relevant spesialisering.
 
Dine oppgaver blir:
 • utredning, diagnostisering og behandling i fagområdet rus og psykisk helse
 • ha overordnet behandlingsansvar for 5-6 pasienter
 • delta i tverrfaglige møter
 • inngå i inntaksteam sammen med enhetsleder, psykolog og inntakskoordinator
 • delta i vårt fagråd sammen med psykologspesialister, legespesialister, samt lederteamet ved Skjelfoss.
 • undervise miljøpersonell og pasienter
 • ta del i enhetens fagutvikling
 
Vi trenger deg som:
 • ønsker å jobbe med personer i en vanskelig livssituasjon med et sammensatt sykdomsbilde
 • er interessert og nysgjerrig, lytter aktivt og liker å jobbe tverrfaglig
 • liker å utvikle deg faglig og viser engasjement
 • er god på å jobbe selvstendig, tar initiativ og er målorientert
 • er tilpasningsdyktig og ser etter løsninger i et dynamisk miljø
 
Hos oss får du:
 • handlingsrom til å jobbe innovativt innenfor gode faglige rammer
 • være med på å forme din egen arbeidshverdag
 • en effektiv ledelsesstruktur med kort vei til beslutningene
 • en åpen, støttende og inkluderende organisasjonskultur med humor, stor takhøyde og åpne dører
 • være en del av et kompetent og engasjert team bestående av legespesialist, psykologspesialist, fysioterapeut, musikkterapeut, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og miljøterapeuter.
 • jobbe i naturskjønne omgivelser og samtidig relativt kort vei til; Oslo 40 min. Vestby 10 min. Moss 15 min. Son 10 min.
 • gode parkeringsforhold tilrettelagt for el-bil
 • konkurransedyktig lønn
 
Vil du bli en av oss?
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Kirsti Skaar,
Tlf 915 40 290, e-mail: ksk@skjelfoss.no. 
 
Søknad med CV sendes elektronisk til postmottak: firmapost@skjelfoss.no
 
Søknaden merkes: «Legespesialist TSB»
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Skjelfoss psykiatriske senter
Kontaktperson
Navn: Kirsti Skaar
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 915 40 290
E-post: ksk@skjelfoss.no
Søknad
Søknad merkes: Legespesialist TSB
Send søknad på mail
Arbeidssted
Bråteveien
1827 HOBØL
Søk på stillingen