• Listelengde: 1100
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Fastelegevikariat for 6 måneder ved Eiker legesenter, Drammen
Det er ledig fastlegevikariat ved Eiker legesenter med oppstart så snart som mulig. Stillingen gir også mulighet til å komme i gang med spesialisering i allmennmedisin med ALIS avtale med kommunen.
Det er 1100 pasienter på liste og man kan jobbe 04 kurative dager i uken. Det er gode inntjeningsmuligheter. Eiker legkontor har 2 fastlegehjemler og erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø. Det er et godt administrert laboratorium. Senteret benytter CGM journalsystem. Det er gode parkeringsmuligheter i nærhet til legesenteret.
Som fastlegevikar i Drammen kommune får du mulighet til ALIS- avtale. Lege i nytt spesialiseringsløp allmennmedisin tilbys refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, praksiskompensasjon for alle utdanningsaktiviteter, samt nettverkssamlinger for ALIS som venter på plass i veiledningsgruppe. ALIS med avtale får raskt tildelt veileder og tilbud om tett oppfølging gjennom spesialiseringsløpet.
Ta kontakt med meg på epost: gikkigupta@hotmail.com, dersom du er interessert i vikariatet eller lurer på noe.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Rajesh Gupta
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 90186886
E-post: gikkigupta@hotmail.com
Arbeidssted
Eiker Legekontor As
Nybruveien 3
3055 KROKSTADELVA