Kort om arbeidsgiver

Stilling som avdelingsleder ved Lungemedisinsk avdeling er ledig fra 01.09.2022. Avdelingen er en del av Hjerte- og lungeklinikken og har regionsfunksjon for en befolkning på 470 000. Virksomheten er lokalisert til UNN Tromsø.

Avdelingsleder har ansvar for daglig drift og langsiktig utvikling av lungemedisinen ved universitetssykehuset. Avdelingens overlegekollegium omfatter 7 spesialister i lungemedisin og 3 onkologer. Avdelingen utdanner leger innen lungesykdommer og generell indremedisin.

Avdelingen består av 3 seksjoner og har 16 heldøgns sengeplasser. Poliklinikk, utredningslaboratorium og dagenhet for kreftbehandling er integrert i avdelingen. Vi har også en respirasjonsenhet for utredning og behandling av kronisk respirasjonssvikt. Vi gjennomfører 5000 polikliniske konsultasjoner per år. Komplett respirasjonsfysiologisk utredning, avansert endoskopi inkl. EBUS og ambulant understøttelse av hjemmerespiratorbehandling inngår i repertoaret.

Avdelingen samarbeider nært med det thoraxkirurgiske fagmiljøet som er organisert i samme klinikk. Hjerte- og lungeklinikken driver også Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning for pasienter på intensiv og intermediærnivå, inklusive respirasjonssvikt/invasiv respiratorbehandling. UNN har et omfattende ECMO-program. Avdelingen samarbeider med UiT Norges arktiske universitet. Forskningsaktiviteten er konsentrert om lungekreft og KOLS. Hjerte- og lungeklinikken har etablert et regionalt astma- og allergisenter i Arbeids- og miljømedisinsk avdeling.

Avdelingsleder inngår i Hjerte- og lungeklinikkens lederteam.

Dersom den som blir tilsatt ikke er lege, oppnevnes en avdelingsoverlege som medisinsk faglig rådgiver for avdelingsleder.

Stillingen kan gjerne kombineres med vitenskapelig bistilling ved Universitetet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene består i å planlegge, gjennomføre og videreutvikle universitetssykehusets lungemedisinske virksomhet
 • Avdelingsleder skal være en pådriver innen klinisk arbeid, forskning og undervisning
 • Budsjettansvar og personalansvar for avdelingens 3 seksjonsledere
 • Helhetlig drifts- og resultatansvar for å levere tjenester som avdelingen er pålagt i henhold til oppdrag, budsjett, krav til faglighet og kvalitetsutvikling
 • Lede avdelingens lederteam, sikre god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom avdelingens seksjoner
 • Sikre at avdelingens oppdrag og målsetting innen diagnostikk og behandling, utdanning av helsepersonell og forskning ivaretas
 • Bidra til god samhandling internt i UNN, med primærhelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i regionen
 • Utøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved avdelingen, inkludert HMS, samhandle med tillitsvalgte og vernetjenesten
 • Jobbe systematisk for å sikre godt og trygt arbeidsmiljø
 • Være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle foretaket iht. til vedtatte overordnede mål og strategier

Kvalifikasjoner

 • Erfaring innen lungemedisinsk virksomhet er en fordel, men ikke en forutsetning
 • Formell lederutdanning og/eller ledererfaring med personalansvar vektlegges
 • Helsefaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Erfaring fra systematisk arbeid med HMS og arbeidsmiljø er en fordel
 • Gode ferdigheter i norsk
 • Personlig egnethet vektlegges                              

Personlige egenskaper

 • God organisasjonsforståelse, engasjement og evne til utvikling og omstilling
 • Gode samarbeidsevner og forståelse for teamarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Positiv, nytenkende og initiativrik
 • Gode relasjonelle egenskaper og evne til å motivere ansatte til å nå mål
 • Stor arbeidskapasitet med evne til å prioritere, være strukturert og ryddig

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Tilrettelegging for egenutvikling innen ledelse
 • Lederutdanning
 • Omfang av eventuelt klinisk arbeid og forskning avtales ved tiltredelse
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Høyt faglig nivå
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Kristian Bartnes
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 97063364
E-post: kristian.bartnes@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen