Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Koordinere den daglige driften ved klinikken innenfor sivil og militær flymedisin
 • Utøve klinisk virksomhet for flyoperativt personell og utøve tjeneste som lege
 • Følge opp undersøkelser av sivile og sertifisering av flygende personell for FMI i egenskap av Aeromedical Centre (AeMC) i henhold til EASA regelverk og godkjenning av Luftfartstilsynet
 • Tilrettelegge for den militære flylegenemd (MFLN) 
 • Følge opp militær sertifisering av flygende personell
 • Støtte flymedisinsk forskning, undervisning og flyoperativt HMS-arbeid
 • Saksbehandle i tillegg til å gi råd og faglig bistand innen flymedisin
 • Være stedfortreder og ivareta linjelederansvaret ved sjef FMK sitt fravær
Kvalifikasjoner
Stillingen krever:
 • godkjent autorisasjon som lege i Norge med full rekvisisjonsrett og godkjent turnus (LIS 1)
 • relevant klinisk spesialitet
 • ledererfaring fra klinikk virksomhet
 • Kunne norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET innen tiltredelse
Det er ønskelig at du også har:
 • spesialitet i indremedisin, fortrinnsvis med grensespesialitet kardiologi
 • ledererfaring med fag- og personalansvar
 • erfaring fra flymedisin, sekundært annet relevant fagområde
Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som evner å ha helhetsoversikt, arbeider nøyaktig, tar initiativrik og jobber godt sammen med andre.

Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass som er sentralt plassert i Oslo 
 • Godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og et inkluderende arbeidsliv
 • Gode pensjons- og velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overlege, stillingskode 0207, 84 - 90 pt. kr 919.900 – 1.076.500 pr år. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. Det tas forbehold om sentral godkjenning av lønn. Arbeidstiden er 37,5 t per uke. 
Vi ber om at du legger ved vitnemål, attester fra tidligere arbeidsgivere, autorisasjon og eventuelle tjenesteuttalelser eller bevis fra militær tjenestegjøring ved søketidspunkt. Referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Om Forsvaret

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Flymedisinsk institutt
Kontaktpersoner
Navn: Helene Ingand
Tittel: Senior HR-konsulent
Telefon: 63 92 69 01
Navn: Pål-Bjørnar Alfheim
Tittel: Oberst
Telefon: 900 57 586
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo, Blindern
Sem Sælandsvei 2B
0371 OSLO