Vi utvider kardiologisk LIS3 vaktlag fra 10 til 13-delt og trenger flere dyktige kollegaer!

Hjertemedisinsk avdeling, Ahus, er en stor avdeling (samlet ca.300 ansatte) ved landets største akuttsykehus. Avdelingen har en betydelig aktivitet og behandler de aller fleste kardiologiske problemstillinger. Hjertemedisinsk avdeling består av 7 seksjoner ved Nordbyhagen med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 21 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg PM/ICD -enhet, ekkokardiografi-enhet med ansvar for høyresidig hjertekateterisering samt egen seksjon for invasiv kardiologi med døgndrift. Avdelingen betjener også en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket. Det er kort avstand mellom Hjerteovervåkning,  Medisinsk overvåkning og Intensivavdelingen hvilket legger til rette for et godt faglig samarbeid.

Ved Gardermoen har avdelingen ansvar for kardiologisk virksomhet (inkl.ablasjoner) og en felles sengepost med kirurgi. 
Det er for tiden 34 overleger (hvorav 11 invasive kardiologer) og 34 LIS (LIS1-2-3) tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et meget sterkt forskningsmiljø og har tre professorer og flere stipendiater ansatt.

Vi har store ambisjoner om en strukturert og god LIS-utdanning. Tjenesten hos oss gir stort klinisk utbytte og det
store pasientvolumet gjør at LIS får erfaring med å håndtere alle problemstillinger innen kardiologien.

Det lyses nå ut en fast stilling. Dersom en av våre faste LIS3 ansettes vil det være behov for vikarer.

Ønsker du å søke på stillingen og bli en del av vårt team, gjøres dette elektronisk.  

Arbeidsoppgaver

 • Den ansatte vil få tjeneste ved rotasjon mellom alle avdelingens seksjoner: Hjerteovervåking, angiografi-og PCI lab, ekkolab, pacemaker- og ICD-lab, poliklinikk og dagavdeling, sengeposter og akutt kardiologisk mottak.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig  
 • LIS 3 passer for leger som har god erfaring innen generell indremedisin/solid vaktkompetanse og som ønsker spesialisering i kardiologi
 • Hjertemedisinsk erfaring/kompetanse vektlegges
 • Forskningserfaring vektlegges
 • Grunnleggende ekkokompetanse er nødvendig - ytterligere opplæring for vaktkompetanse blir gitt 

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø med stor kardiologisk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å samarbeide i team
 • Kan takle en til tider hektisk arbeidsdag
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vektlegges             

Vi tilbyr

 • Stort pasientvolum
 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø
 • Internundervisning og fagspesifikke møter
 • Vi vektlegger bruk av informasjonsteknologi og satser på bruk av talegjenkjenning
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Haug
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67964283
E-post: Bjorn.Haug@ahus.no
Navn: Irene Grundvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67966756
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk Divisjon, Hjertemedisinsk avdeling
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen