Kort om arbeidsgiver

Fast stilling som overlege i grenspesialiteten fordøyelsessykdommer (100 %) er ledig med oppstartdato 12.9.2022.

Medisinsk avdeling dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca. 168.000 innbyggere, og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken HF for 490.000 innbyggere. Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og hovedstadsområdet.

Medisinsk avdeling har alle grenspesialitetene innen indremedisin og er seksjonert med klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen den respektive grenspesialitet på hverdager.

Avdelingen har fem overlegestillinger i fordøyelsessykdommer og to LIS 2/3 under utdanning i fordøyelsessykdommer. Gastromedisinsk seksjon Drammen sykehus deler endoskopivakt-beredskap med Bærum sykehus for Vestre Viken HF, og involverer for tiden 4 gastroenterologer fra hvert sykehus. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil inntil videre innebære mulighet for deltagelse i generell indremedisinsk bakvaktsordning. Det er planer om endring av vakt-strukturen ved medisinsk avdeling, og på sikt ønsker man at alle ansatte spesialister ved Seksjon for fordøyelsessykdommer skal delta i endoskopivaktordningen. Sykehuset har, i tillegg til endoskopivakt, egen kardiologisk og nefrologisk vakt.

Det er bred klinisk kompetanse i seksjonen. Seksjonen har 8 senger i sengepost, gastroenterologisk laboratorium har endoskopiutstyr for visualisering av alle segmenter i GI traktus, inkludert enteroskopi, kapselendoskopi, ERCP og EUS. Seksjonen har også områdefunksjon og utstyr til høyoppløselig manometri/pH måling.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker søker med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og har god kunnskap innen faget inkludert endoskopisk kompetanse. Det er ikke krav om endoskopisk kompetanse utover gastro- og koloskopi. Siden stillingen innebærer mulighet for deltagelse i generell indremedisinsk vaktordning, er det viktig med bred kompetanse innen generell indremedisin.

Vi tilbyr

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT, PET-CT, MR og intervensjonsradiologi i døgnvakt samt eget patologisk laboratorium. Felles intensiv tar hånd om respiratorbehandling og pasienter med behov for avansert intensivbehandling, med anestesioverlege tilstede på døgnbasis. 

Vi kan tilby et godt miljø både faglig og sosialt, med jevnlige interne møter inkludert undervisning. Det er god mulighet for videre faglig utvikling hos oss. Søkeren må forvente å bidra både på sengepost, medisinsk intensiv (med gastro pasienter), poliklinikk og endoskopiske prosedyrer. Det er til tider høy aktivitet, men samtidig god mulighet for å få hjelp og veiledning av kollega. 

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Terje Løitegård
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 950 80 221
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Med leger Gastro, Drammen sykehus, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image