Kort om arbeidsgiver
Er du interessert i allmennmedisin? Ønsker du kommunal stilling med gode sosiale rettigheter og mulighet for bonus? Da kan dette være den helt riktige stillingen for deg. 

Lunner Kommune er i en omleggingsfase hvor flere hjemler blir omgjort til kommunale fastlegestillinger. Denne hjemmel som nå utlyses eies av kommunen. Visjonen vår er å ta faget allmennmedisin tilbake i et kollegialt felleskap hvor det er god mulighet for faglig sparring og kollegial støtte i arbeidet.

Stillingen er en del av den kommunale allmennmedisinske tjeneste og skal være en godt integrert del av kommunens samlete primære helsetjeneste. Det legges til rette for spesialisering i allmennmedisin slik løpet blir tilrettelagt deg alt etter hvor du er i spesialiseringsløpet. Det tildeles veileder som påkrevet i spesialiseringen.


Den daglige arbeidsplass er på Harestua medisinske senter. Harestua ligger omtrent 14 kilometer sør for kommunesenteret Roa og rundt 46 kilometer nord for Oslo. Harestua sentrum ligger langs med Harestuvannet - med flott natur på alle kanter. Det satses stort på Harestua for tiden med betydelig vekst av innbyggere, og flere vil komme til i de nærmeste årene. Harestua Medisinske Senter har ca 4.500 listepasienter. Legesenteret består i dag av 4 fastleger, 2 helsesekretærer, en sykepleier og en bioingeniør. Flere kommunale fastlegestillinger er under planlegging på samme senter. Legen som ansettes i denne ledige stilling vil få ansvar for pasientliste med et listetak på 1000 pasienter.

Harestua Medisinske Senter er et tverrfaglig senter samlokalisert med fysioterapeuter med ulike spesialiteter, kiropraktor, osteopat og fysisk trener. Det er et veletablert tverrfaglig samarbeid i behandlingen av pasientene.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver med ansvar for egen pasientliste
 • Offentlig allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, sykehjem, skolehelsetjeneste og legearbeid for prioriterte pasientgrupper vil periodevis være en del av arbeidet. Dette tilrettelegges slik man oppnår bred faglig utvikling og sikrer godt kjennskap til kommunens varierte del av det allmennmedisinske tilbud
 • Lunner kommune inngår i velorganisert interkommunal legevakt på Gran og Gjøvik. Legen som ansettes i stillingen skal påregne deltakelse i legevakt. Vaktbelastningen er 1-2 vakter pr måned med mulighet for å påta seg ekstravakter
 • Legen vil også være en del av daglegevaktordningen på legesenteret 
Kvalifikasjonskrav 
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1/turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller ønske om å starte spesialiseringsløp
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, må beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, positiv innstilling og god arbeidskapasitet er en forutsetning
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon
 • Interesse for alle
Politiattest
 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Lønns og arbeidsvilkår
Vi kan tilby:
 • Legesenteret har WebMed som journalføringssystem, trinnvis som internkontrollsystem og Helsenorge
 • Gratis parkering
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Gode kollegiale forhold mellom fastlegene og kommunen
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
 • Lunner kommune legger til rette for at spesialisering i allmennmedisin kan gjennomføres
 • God lønn etter kommunal lønnstrapp, med bonusordning
 Ansettelse på de nevnte kommunale vilkår forutsettes av godkjent politisk vedtak.

Søknad sendes
Søknad på særskilt skjema for leger vedlagt CV og autorisasjon sendes til: post@lunner.kommune.no .
 
Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lunner kommune
Kontaktperson
Navn: Bjarne E. Oure
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41476679
E-post: bjarne.oure@lunner.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlege HMS
Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Harestua medisinske senter
Hadelandsvegen 859
2743 HARESTUA