Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler (Åpen Dør), etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt (se f.eks. www.kjernebatteriet.online, artikkel i Tidsskriftet for Norsk Psykologforening 01.07.2021, og i Dagens Medisin 28.01.2020).

Nå søker vi flere engasjerte spesialister i psykiatri som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde.

Stillingene er organisert i avdeling for poliklinikker i Senter for psykisk helse og rus. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende senter for psykisk helsevern og rusbehandling med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglige team.

Om Avdeling Poliklinikker:

Avdeling poliklinikker består av 5 seksjoner per i dag, men har som mål å ha 11 seksjoner på sikt - 8 allmennpoliklinikker, 1 seksjon for gruppebehandling og 1 seksjon for helse og arbeid. Hver seksjon får en egen seksjonsleder og lederspennet i poliklinikkene reduseres, mens antall klinikere oppjusteres, inkludert flere overleger i psykiatri.

Poliklinikkene i avdeling poliklinikk er per i dag lokalisert på sykehusområdet vårt i Lovisenberggata 21, og på Tøyen i Hagegata 32. I løpet av 2022 vil vi ha virksomhet i Lovisenberggata 21 og ved Vor Frues Hospital i Ullevålsveien 2.

Hovedoppgaver:
 
• Utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser.
• Bidra til medisinskfaglig kompetanse i tverrfaglig team og legemøter
• Veiledning av lege i spesialisering
• Bidra til at avdelingen driver systematisk utvikling av tjenestene og holder en høy faglig standard
• Bidra til godt samarbeid internt, og med eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner og egenskaper:
 
• Du skaper tillit og gode relasjoner, er opptatt av å levere pasientbehandling av høy kvalitet og har et sterkt fokus på pasientsikkerhet
• Du liker å veilede og motivere andre, bidra med kunnskap og stimulere til forandring og nytenkning
• Du er opptatt av å ta i bruk nye metoder og verktøyer for å bidra til både nyttig og god behandling av våre pasienter, basert på evidensbasert praksis
• Du er trygg og har god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne
• Vi er positive til forskingskompetanse og interesse for klinisk forskning

Vi får gode skårer i medarbeiderundersøkelser på sosial trivsel. Vi kommer til å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet vi har, hvor åpenhet, raushet og respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi er opptatt av at man skal kunne utvikle seg faglig hos oss, og vi ønsker å ha det gøy på jobb.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Avdeling for poliklinikker
Kontaktpersoner
Navn: Hallvard Fanebust
Tittel: Klinikksjef, Senter for psykisk helse og rus
Telefon: 924 21 770
Navn: Martin Åm
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: +47 997 26 573
Navn: Elisabeth Frøshaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 951 51 819
Arbeidssted
Lovisenberggata 21
0456 OSLO
Søk på stillingen