Kort om arbeidsgiver
ØNH-avdelinga ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna har ledig vikariat med 6 måneders varighet for LIS eller legespesialist. 

ØNH-avdelinga er organisert som ein avdeling i kirurgisk klinikk med eigen poliklinikk, høyresentral, operasjons- og oppvåkningseining. Avdelinga er godkjend som gruppe II-utdanningsavdeling i ØNH-sjukdommar.

Ved ØNH-avdelinga er vi 9 legar: 6 spesialistar og 3 under utdanning.

Arbeidsoppgåver

  • LiS / legespesialist går i 5-delt heimevakt og har allsidige arbeidsoppgåver. 

Kvalifikasjonar

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Relevant erfaring vil ha stor vekt.
  • Må meistre norsk språk skriftleg og munnleg på høgt nivå

Personlege eigenskapar

  • Avdelinga har eit godt arbeidsmiljø og vi ønsker ein kandidat som kan bidra til å oppretthalde dette.

Vi tilbyr

  • Arbeids- og lønnsvilkår etter gjeldande overeinskomst.
  • Høgt fagleg nivå og triveleg arbeidsmiljø.

Utdanningsretning

  • Medisin

Utdanningsnivå

  • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Thomas Risanger
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 94488303
E-post: thomas.risanger@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Øre-nese-hals avdeling, Helse Fonna HF
Karmsundsgata 120
5528 Haugesund