Kort om arbeidsgiver
ØNH-avdelinga ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna har ledig 6 måneders vikariat for overlege.

ØNH-avdelinga er organisert som ein avdeling i kirurgisk klinikk med eigen poliklinikk, høyresentral, operasjons- og oppvåkningseining. Avdelinga er godkjend som gruppe II-utdanningsavdeling i ØNH-sjukdommar.

Ved ØNH-avdelinga er vi 9 legar: 6 spesialistar og 3 under utdanning.

Arbeidsoppgåver

  • Overlege går i 4-delt heimevakt.

Kvalifikasjonar

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Godkjent legespesialist ØNH
  • Må meistre norsk språk skriftleg og munnleg på høgt nivå.

Personlege eigenskapar

  • Avdelinga har eit godt arbeidsmiljø og vi ønsker ein kandidat som kan bidra til å oppretthalde dette.

Vi tilbyr

  • Arbeids- og lønnsvilkår etter gjeldande overeinskomst.
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
  • Høgt fagleg nivå og triveleg arbeidsmiljø.

Utdanningsretning

  • Medisin

Utdanningsnivå

  • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Thomas Risanger
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 94488303
E-post: thomas.risanger@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Øre-nese-hals avdeling, Helse Fonna HF
Karmsundsgata 120
5528 Haugesund