Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.


Vi har en ledig stilling som overlege (hematopatologi) - Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi, Seksjon for diagnostikk, Radiumhospitalet.

Avdeling for patologi er Norges største patologiavdeling med ca. 270 ansatte, derav rundt 50 overleger og 20 LIS. Legene er organisert i 8 faggrupper hvorav hematopatologi er en slik gruppe. Avdelingen har et meget stort og variert prøvemateriale og hadde samlet i 2020 59012 histologiske prøver, 16069 cytologiske prøver, mer enn 15000 molekylærpatologiske analyser, 23030 spesialanalyser og 260 obduksjoner.
Vi har nå en ledig fast overlegestilling i faggruppen for hematopatologi .

Arbeidsoppgaver

Enheten får prøver fra OUS i tillegg til andre sykehus. Det gjøres histologiske undersøkelser av lymfeknuter, benmarg og tumorvev i tillegg til flowcytometrisk analyse av blod, benmarg, spinalvæsker og finnålsaspirat. Molekylærpatologisk undersøkelse er en integrert del av diagnostikken.

Arbeidet innbefatter også kliniske møter, deltakelse i internundervisning, oppfølging av LIS og bioingeniører. Hematopatologigruppen har for tiden seks overleger.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig at den som tilsettes i stillingen er godkjent spesialist i patologi og har erfaring innen hematopatologisk diagnostikk. Nyutdannende  patologer og leger med kort tid igjen til spesialistgodkjenning i patologi som er interessert i fagfeltet oppfordres også til å søke.
 • Interesse for og erfaring med molekylærgenetikk, flowcytometri, metodeutvikling og forskning er et fortrinn.
 • Det stilles krav til god samarbeidsevne innenfor faggruppen og ønske om videreutvikling av egen fagkompetanse.
 • Søker bør beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig. Hvis søker ikke behersker et skandinavisk språk vil det bli stilt krav til deltagelse i språkopplæring

Personlige egenskaper

 • Interessert og motivert
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Tilpasningsdyktig
 • Medarbeideren må ha evne og vilje til å sette mål, følge opp og evaluere
 • Endringsvillig og med stor arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst og opptatt av høy faglig kvalitet
 • Opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende jobb i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • En arbeidsplass i utvikling gjennom tilpasninger innenfor OUS.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingvild Victoria Koren Lobmaier
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91676929
Arbeidssted
Avdeling for patologi, Seksjon for diagnostikk, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF
Ullernchausseen 70
0310 Oslo