Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk seksjon er en del av Avdeling for Nevrologi og Habilitering i Medisinsk klinikk, og har en sengepost med 17 senger, hvorav 10 senger er organisert som egen slagenhet. Seksjonen har høy aktivitet og dekker det nevrologiske fagfeltet for Vestfold.

Seksjonen har 9-delt bakvakt for overleger, og 9-delt tilstedevakt for LIS. LIS deltar i vaktarbeid, postarbeid, drift av dagenhet, og i poliklinisk virksomhet etter kompetanse. Årlig legges det inn over 2800 pasienter, hovedsakelig som akutte innleggelser. Dagenheten behandler over 1300 pasienter og poliklinikken har rundt 10.000 konsultasjoner årlig. Det føres også aktiv tilsynsvirksomhet ved øvrige avdelinger på sykehuset, og sykehuset har også høy aktivitet i nytt morderne akuttsenter. Nevrologisk seksjon har også tilknyttet nevrofysiologisk lab med EEG og nevrografi, og moderne utstyr for kontroll av DBS og ultralyd doppler halskar.

Nevrologisk seksjon er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i nevrologi.

Det er ledig 2 LIS-vikariater med oppstart 01.09.2022; 1*100% 3 mnd. og 1*100% 6 mnd med mulighet for forlengelse. 

Kvalifikasjoner

 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Avlagt medisinsk embetseksamen innen sommeren 2022
 • Gjerne relevant erfaring fra lønnet arbeid som lege med autorisasjon eller student med lisens
 • Gjerne erfaring med DIPS og metavision
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning. 
 • Ved ansettelse må politiattest etter Lov om helsepersonell, § 20 a fremlegges
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert
 • Trives med, og mestrer godt selvstendig arbeid og høyt tempo
 • Evne og interesse for samarbeid med egen og andre yrkesgrupper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Et inkluderende og tverrfaglig arbeidsmiljø

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Nicolai Johan Brun
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 93243780
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk avdeling - LIS, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg