Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig stilling som fastlege i 50% introduksjonsavtale ved Maura Legesenter. Introduksjonsavtale er en ny ordning fra Helsedirektoratet, som skal gjøre det lettere for leger i spesialisering å få erfaring i allmennmedisin uten å måtte kjøpe seg inn i en legepraksis. Ordningen gir mulighet for å jobbe på listen til en etablert fastlege over en lengre tidsperiode, hvor både fastlegen og legen i spesialisering kan jobbe samtidig og motta refusjoner fra HELFO. Dette er med andre ord en unik mulighet til å få tellende tjeneste i spesialisering i allmennmedisin, men med en arbeidsmengde som ikke blir for stor, og uten å måtte investere i en egen hjemmel. Man vil betjene pasienter fra en fast liste, og avtalen er lagt opp til å kunne vare i inntil fire år ved 50% stilling ved legesenteret.

Stillingen som introduksjonslege vil være i selvstendig næringsdrift, men med svært gunstige betingelser. Fastlegen som introduksjonslegen vil dele liste med ønsker en fordeling hvor introduksjonslegen jobber 2-3 dager per uke med pasienter, og 0,5-1 dag per uke med papirarbeid. Det er fleksibilitet i forhold til dette, og den som tilsettes vil få dokumentasjon på den stillingsstørrelsen vedkommende jobber for tellende tjeneste til spesialisering i allmennmedisin. Det er mulighet for hjemmekontor og videokonsultasjoner med eksisterende journalsystem (Infodoc). Det vil være muligheter for å kombinere introduksjonslegestillingen med fastlønnet bistilling med kommunale oppgaver i perioder. 

Hjemmelen som introduksjonsavtalen er tilknyttet har et listetak på 1 050 pasienter. Maura legesenter er et veldrevet 4-legesenter som er organisert som et AS. Senteret holder til i lyse lokaler i Maura i Nannestad, 50 minutter fra Oslo sentrum og 20 minutter fra Oslo Lufthavn. Det er et populært legesenter med stabilt hjelpepersonale.
 
Ønsket startdato er 01.09, men det er fleksibilitet til å starte fram til 01.11.2022.

Arbeidsoppgaver
Fastlegearbeid ved en av legehjemlene ved Maura legesenter
Deltakelse i kommunal daglegevakt som ivaretas av legesentrene. Maura legesenter har daglegevaktfunksjon to dager per uke
Mulighet for legevakter ved interkommunal legevakt på Jessheim
Mulighet for, men ikke krav om, kommunal bistilling som helsestasjonslege eller sykehjemslege

Kvalifikasjoner
Interesse for allmennmedisin
Norsk autorisasjon som lege
Gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Introduksjonslegen må ha gjennomført og oppnådd alle læringsmål i utdanningens første del (LIS1), eventuelt ha gjennomført tidligere turnustjeneste, før oppstart av introduksjonsavtalen. Kravet gjelder ikke for leger med autorisasjon fra annet EU/EØS-land eller Sveits som startet som LIS før 1. mars 2019

Personlige egenskaper
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Engasjement for allmennmedisin og pasientrettet arbeid
Lokal tilknytning og kjennskap til regionen er en fordel, men ikke avgjørende.
Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Vi tilbyr
Unik mulighet til å få erfaring i allmennmedisin som teller i spesialiseringsløpet, uten å få for stor arbeidsbelastning og uten å inngå forpliktende økonomiske investeringer.
Stabil tilhørighet ved veldrevet legesenter, og arbeid på samme pasientliste i hele tilsettingsperioden.
ALIS-avtale med kommunen, som innebærer supervisjon, individuell veiledning, individuell utdanningsplan og tilskudd til dekning av utgifter ved deltakelse på kurs som inngår i spesialiseringsløpet (praksiskompensasjon og kursavgift). Tilrettelegging for oppnåelse av læringsmålene i spesialiseringsløpet for allmennmedisin.
Svært gunstige økonomiske betingelser.
Stor fleksibilitet i forhold til antall arbeidsdager per uke, hvilke dager og arbeidsmengde (minimum 18,75 timer per uke, men med muligheter for å jobbe mer).
Mulighet for kommunal fastlønnet bistilling.
Ønsket oppstart i august/september, men senest innen 01.11.2022. Varighet inntil fire år (avhengig av om kontrakt inngås for 50 % stilling eller mer). 
 
Ta kontakt om du er interessert og har spørsmål om stillingen!
 
Annet:
Minst 2 referanser må oppgis i søknaden
Vitnemål/attester som du ønsker vurdert og godkjent til en ansiennitetsberegning, må vedlegges søknaden.

Gyldig politiattest må fremvises ved tiltreden.
 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nannestad kommune
Kontaktperson
Navn: Matilde Risopatron Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90982368
Arbeidssted
Mauravegen 4
2032 MAURA