Kort om arbeidsgiver

Vestre Viken bygger nytt sykehus i Drammen som skal ferdigstilles i 2025. Somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal samlokaliseres i det nye sykehuset på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Sykehuset er dimensjonert for å dekke spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 550 000 innbyggere i 2030 og får et bruttoareal på 122 000 m². Byggeprosjektet ledes av prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF, men har tett samarbeid med Vestre Viken HF sin prosjektorganisasjon.

Parallelt med byggeprosjektet gjennomfører Vestre Viken HF sitt mottaksprosjekt for nytt sykehus. Arbeidet i mottaksprosjektet skal sikre tilpasning av driften til nytt bygg, klargjøre de ansatte for nytt sykehus og sikre god overgang fra prosjekt til drift. Ved bygging av nytt sykehus, skal Vestre Viken etablere stråleterapi som ny funksjon i helseforetaket. Enheten bygges med 4 bunkere, hvor det planlegges oppstart av strålebehandling med to linacer i mai 2025.

Nå ønsker vi å ansette en overlege med strålekompetanse som sammen med ledende medisinsk fysiker og ledende stråleterapeut skal delta i planlegging og etablering av enheten. Byggearbeidene er i gang og i byggefasen vil overlege med strålekompetanse bidra i mottaksprosjektet og være helseforetakets stråleonkologiske ressurs. Arbeidet skjer i tett samarbeid med prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF og eksterne rådgivere.

Parallelt med dette prosjektarbeidet vil overlegen bidra i Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus, sin generelle onkologiske aktivitet. Ved Onkologisk poliklinikk er vi et team på ca 10 leger, hvorav 2 LIS, som driver bred onkologisk virksomhet med hovedvekt på medikamentell kreftbehandling. Den kliniske aktiviteten har vært sterkt økende, i 2021 hadde vi rundt 10000 pasientframmøter. De siste årene er det også bygget opp en betydelig forskningsvirksomhet og det er ønskelig at den nyansatte overlegen også kan bidra inn mot forskningsaktiviteten. 

Det ønskes tiltredelse snarest eller etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

  • Klinisk virksomhet innen generell onkologi/medikamentell kreftbehandling, samt planlegging av stråleterapiaktivitet i samarbeid med medisinsk fysiker og stråleterapeut. Det forventes at hovedvekten av arbeidstiden brukes i poliklinikken innledningsvis, men at en økende andel av arbeidstiden fram mot innflytting brukes til stråleplanlegging. Arbeidsoppgavene vil inkludere oppbygging av prosedyreverk mv, samt i samarbeid med avdelingsoverlegen planlegge for hvordan tilstrekkelig fagkompetanse innen stråleonkologi skal sikres. 

Kvalifikasjoner

  • Spesialist i onkologi eller erfaren LIS i slutten av spesialistutdanningen. Erfaring fra og interesse for stråleterapi vil telle positivt. Forskningsinteresse og -erfaring vil også telle positivt.

Personlige egenskaper

  • Høyt faglig engasjement
  • Strukturert, detaljorientert og kvalitetsbevisst
  • Gode samarbeidsevner
  • Løsningsorientert
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Personlig egnethet for stillingen vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

  • En spennende stilling hvor du kan være med på å utvikle et av Norges største sykehusprosjekter og spille en sentral rolle i etableringen av ny stråleenhet ved nytt sykehus i Drammen. Onkologisk seksjon har et godt arbeidsmiljø og stimulerende faglig miljø. Støtte til faglig oppdatering (møter, kongresser) vil tilbys.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Odd Terje Brustugun
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 99723094
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen sykehus 
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image