Kort om arbeidsgiver
Bydel Bjerke har en ledig fastlegehjemmel ved Veitvet legesenter DA. Tiltredelse ønskes snarlig men kan avtales nærmere med hjemmelshaver.
Legesenteret er en strukturert, ryddig og velfungerende 4-legepraksis beliggende på Veitvet senter i lyse og trivelige lokaler. Kontoret er godt organisert med erfarne og hyggelige fastleger og flinke, stabile og erfarne helsesekretærer. Vi har et godt avtaleverk og godt arbeidsmiljø. Veitvet senter er et nærsenter lokalisert like ved Veitvet T- banestasjon og huser blant annet legesentre, tannlege og bydelens helsestasjon. Det er gode parkeringsmuligheter.

Det er ansatt 4 autoriserte helsesekretærer i 3,1 årsverk. Legesenteret benytter CGM journalsystem integrert med helsenorge.no og Convene betalingssystem. Det er mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett. Legesenteret har eget laboratorium, skiftestue og gynekologirom. Laboratoriet er velutstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-timers BT mm. Eksterne laboratorietjenester ivaretas av Fürst medisinske laboratorium og diverse sykehuslaboratorier.

Hjemmelen har en listestørrelse på 900 pasienter. Legesenteret opplever stor pågang og det er dermed god mulighet for å øke listestørrelse hvis ønskelig. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at  praksisen videreføres i samme lokaler og at hjemmelshaver inngår i internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. 

Arbeidsoppgaver
  • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter
  • Deltagelse i allmennmedisinsk legevakt 
  • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 t/i uken av bydelen
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1/turnus eller tilsvarende
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin 
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
  • Ved ansettelse må politiattest fremlegges
Personlige egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet
For øvrig vektlegges:
  • Læringsvilje, engasjement og ansvarsbevissthet.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
Vi tilbyr
Godt arbeidsmiljø med erfarne kolleger. Sterkt fagmiljø. 

Betingelser for overtakelse av fastlegehjemmelen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen.  Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Bjerke
Kontaktpersoner
Navn: Hinna Kanwal Khawaja
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 47716643
E-post: hinna.khawaja@bbj.oslo.kommune.no
Navn: Elin Skagestad
Tittel: Fastlege
Telefon: 93824777
Arbeidssted
Veitvet legesenter
Veitvetveien 8
0596 OSLO