Kort om arbeidsgiver
Bodin legekontor har ledig 0-hjemmel som fastlege fra medio august Stillingen er tilrettelagt som utdanningsstilling for allmennlege i spesialisering (ALIS). ALIS vil ha mulighet for å velge fastlønn eller næringsavtale. Kommunen har egne vilkår tilrettelagt for at ALIS skal få prøve seg som fastlege før en velger å bli partner ved legesenteret.

Bodin legekontor AS er en veletablert allmennlegepraksis i Rønvika rett utenfor sentrum av Bodø. Praksisen består av fem spesialister i allmennmedisin, Lis 1 lege, diabetes sykepleier og fire helsesekretærer. Legesentret har god erfaring med veiledning av både medisinstudenter, LIS1 og ALIS. Praksisen er godt utstyrt og benytter Pridok som journalsystem og Helsenorge.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne pasienter, listelengde avtales ved tilsetting normalt fra 700 – 900 innbyggere.
 • Deltakelse i kommunal legevaktsordning
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver for Bodø kommune inntil 7,5 timer/uke med rett til tilsvarende reduksjon i listeansvar.
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gjennomført norsk turnusordning/ LIS 1 eller tilsvarende
 • Det forutsettes at søker inngår i spesialistutdanning i allmennmedisin etter ny ordning, jfr. spesialistforskriftene
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges i tillegg til kompetanse og erfaring
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper forutsettes
 • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning

Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn, med mulighet for å velge mellom fastlønn eller næringsavtale i utdanningsperioden
 • God veiledning
 • Mulighet for å ta aktuelle kurs
 • Mulighet for helhetlig spesialiseringsløp i kommunehelsetjenesten

Annet
Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden).

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian W. Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Navn: Stian Holmvik
Tittel: Spesialist i allmennmedisin
Telefon: 410 26 815
E-post: Holmvik@mac.com
Navn: Lena Sivertsen
Tittel: Daglig leder Bodin
Telefon: 957 27 180
E-post: Lena@bodinlegekontor.no
Arbeidssted
Bodin legekontor
Østensenveien 9
8009 BODØ