Kort om arbeidsgiver

Longyearbyen sykehus er en avdeling under Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og er lokalsykehus for ca 2400 innbyggere. Hovedvirksomheten rettes primært i spennet mellom allmennmedisinsk poliklinikk, legevakt og indremedisin/akuttmedisinske problemstillinger. Det er også helsestasjon, skolehelsetjeneste, bedriftshelsetjeneste, tannhelsetjeneste og fysioterapitjeneste under samme tak. Sykehuset har operasjonsstue, men ingen elektive operasjoner. Det er også et eget laboratorium, samt skjelettrøntgen.

Det er høy akuttmedisinsk beredskap av hensyn til gruvedrift, lufttrafikk, turisme og fiskeflåten rundt øygruppen.

Vi ønsker å styrke vår vikarpool for høsten og vinteren.

Arbeidsoppgaver

 • Søker bør være spesialist i allmennmedisin/indremedisin eller ha tilsvarende erfaring. Vi har også behov for generell-kirurger (som inngår i rotasjonsturnus)
 • Det legges vekt på at søker har akuttmedisinsk kunnskap og erfaring. For øvrig er det en fordel med brede kvalifikasjoner
 • Hoveddelen av jobben er å delta i poliklinisk medisinsk virksomhet innenfor allmennmedisin

Vakt er hvert 4. døgn. Lege i vakt har tilgjengelig bil til utrykning. De som kan være over en lengre periode blir prioritert. 

Kvalifikasjoner

 • Må være spesialist i generell kirurgi, allmennmedisin eller indremedisin, eller tilsvarende
 • Inneha norsk autorisasjon som lege
 • Må ha erfaring og interesse for akuttmedisin, og det er ønskelig med bred faglig kompetanse og bakgrunn
 • Det er ønskelig med kjennskap til å jobbe på Svalbard eller i tilsvarende små kommuner med begrensede ressurser og uforutsigbare arbeidsforhold
 • Det gis ingen reservasjonsrett ved abortinngrep
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 
 • Gode datakunnskaper, gjerne kjennskap til DIPS
 • Førerkort klasse B 

Søkeren bes om å legge attester, tjenestebevis, kursbevis og annet relevant dokumentasjon direkte inn i Webcruiter. VI gjør oppmerksom på at manglende dokumentasjon kan medføre risiko for å bli ekskludert i den videre ansettelsesprosessen. Dette gjelder også dersom du tidligere har vært i et ansettelsesforhold her. Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk. 

Søknad kun elektronisk via webcruiter. To referanser er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe selvstendig og i team
 • Du må se verdien i beredskap, samtidig må takle akutte hendelser og en uforutsigbar hverdag
 • Du må være positiv, pålitelig, engasjert og faglig trygg
 • Gode samarbeidsevner er en forutsetning, og du må være en god og lydhør samarbeidspartner for andre yrkesgrupper som sykepleiere, anestesilege, jordmor, helsesykepleier, helsesekretær og fysioterapeut
 • God helse er en forutsetning

Vi er en liten arbeidsplass med store krav som forutsetter fleksibilitet, serviceinnstilling, initiativ og samarbeidsevne. Personlig egnethet vil derfor bli vektlagt i stor grad. 

Vi tilbyr

 • Møblert bolig stilles til disposisjon
 • Reise opp og ned
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster (svalbardskatt til de som oppholder seg på øya mer enn 30 dager)
 • Gode kollegaer og fantastisk natur!
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Marthe Ødegård
Tittel: Fagutviklingssykepleier
Telefon: 99619098
Navn: Kristin Furu Grøtting
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97655755
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Longyearbyen sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø