Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 124 fastlegehjemler fordelt på 37 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. Det lyses nå ut 2 ledige fastlegehjemler i næring ved legesenteret  Forus.

Hjemlene har gjenkjøpsgaranti med betingelser og etableringstilskudd for nye hjemmelshavere.
Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal Alis tilskuddsordning.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Legevaktstilplikting:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.


Hjemmel 1 på 1000 listeplasser har vært disponert av Stavanger kommune i underkant av 1 år og har kommunalt ansatte Alis i drift.
Hjemmel 2 på 1300 listeplasser er fra 1.juni i år innløst av kommunen pga avtrådt fastlege til pensjonisttilværelse. Det er kommunalt initiert vikar i hjemmel pt.

Forus legesenter er plassert på Gausel og har i dag totalt 3 fastlegehjemler.  Legesenteret har sameie med tannlegekontor, fysioterapeut og p.t. en fotterapeut. Det er tilknyttet 3 helsesekretærer til legesenteret. Senteret ligger naturskjønt til og har gode parkeringsmuligheter.
Lokalene ble pusset opp høsten 2021. Legesenteret er godt utstyrt.
Dette er et senter som har hatt veletablerte fastleger over lengre tid. Nå er det med en gjenværende lege som tiltrådde i 2021 store muligheter for å kunne forme et veldrevet legesenter i næringsdrift videre. Betingelser for overtagelse av praksis, må avtales med hjemmelshaver som pt er Stavanger kommune, i tråd med sentrale avtaler. Det vil foreligge en nemndsvurdering av praksisverdien.
Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, og at nye hjemmelshavere inngår internavtale og selskapsavtale med gjenværende lege før inntreden i gruppepraksisen. 

Journalsystem : Infodoc Plenario. 

Kontakt;  Stavanger kommune ved helsesjef Runar Johannessen eller seniorrådgiver Gro Merete Ringsø. (se kontaktinfo øvrig i annonsen)

Kvalifikasjoner

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Arbeidssted
Forus legesenter
Heddeveien 120
4034 STAVANGER
Søk på stillingen