Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 124 fastlegehjemler fordelt på 37 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 
Det lyses nå ut ledig fastlegehjemmel i næring ved Madlakrossen legesenter.

Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis, må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Hjemmelen har gjenkjøpsgaranti med grense opp til 95 % av praksisverdi med tak på 800 000 kroner. Det ytes og et etableringstilskudd for nye hjemmelshavere.
Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Legevaktstilplikting:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.

Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal Alis tilskuddsordning.

Hjmmelen er med 1300 listeplasser ledig fra sommer 2022 eller etter nærmere avtale.
Madlakrossen legesenter er sentralt plassert på Madla via a vis Madla amfi. Senteret har apotek, gynekolog og tannlege i samme bygg.
Senteret har i dag  har i dag 4 fastlegehjemler, med 4,35 årsverk helsesekretærer. Ledig hjemmel er etter avtredende lege til pensjonisttilværelse. Madlakrossen har tre erfarne kollegaer som gjenværende leger, og vil kunne tilby god erfaringsoverføring til ny kollega.
Legesenteret er velutstyrt med EKG/spirometri/audiometri rom og lab, og har nødvendige fasiliteter for småkirurgi og gynekologiske undersøkelser. Parkeringsmuligheter, men og nær avstand til kollektivtransport
Journalsystem: Web med
Kontakt; Hjemmelshaver og daglig leder Zbigniew Jan Czarnecki tlf 922 16 229  eller legekollega Marit B. Apeland tlf 907 86 278

Kvalifikasjoner

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Arbeidssted
Madlakrossen legesenter
Madlamarkveien 2
4041 HAFRSFJORD
Søk på stillingen