Kort om arbeidsgiver
Horten kommune er opptatt av å være en attraktiv kommune for fastleger, og har innført følgende tiltak:

- Som et alternativ til å kjøpe praksisen selv, kan ny hjemmelshaver leie legepraksisen av kommunen for 1000 kr/mnd.  Leieavtalen inneholder også en rettighet for hjemmelshaver til å kjøpe legepraksisen på et senere tidspunkt. Ved leie vil hjemmelshaver få stor råderett over hvordan praksisen skal drives, sammen med de andre legene ved senteret. Kommunen har gode erfaringer med denne modellen, og har rekruttert flere nye fastleger gjennom dette tiltaket. Driftsformen er selvstendig næringsdrift.
- Styrket basistilskudd utover statlige satser.
- Tiltak for å resusere vaktbelastning, og gode økonomiske betingelser på legevakt.
- Kommunen søker ALIS-tilskudd for ikke-spesialister.
 
Horten kommune har for tiden 24 fastlegehjemler og 2 LIS1-stillinger.

Ønsker du å jobbe i en veldrevet fastlegepraksis i en av Norges vakre kystkommuner?

 
Hjemmelen er lokalisert ved Linden park legesenter
Fastlegene AS er en 5-legepraksis lokalisert på Linden Park kjøpesenter i Horten, ved siden av fergeterminalen mot Moss. 
Vi holder til i lyse og moderne lokaler godt tilrettelagt for legepraksis og med gode parkeringsmuligheter. 
Det er tannlegepraksis og et senter med fysioterapeuter og ortopediteknikkere vis av vis legekontoret, og apotek i samme bygning. 
Praksisene er godt utstyrt med bl.a. EKG, 24t-BT-måler og spirometri integrert i journalsystemet, samt et godt utvalg av laboratorieundersøkelser. Pridok journalsystem.
Våre medarbeidere er erfarne og dyktige.
Listetaket er på 1420 pasienter, og listen er fylt opp.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler.
 • Det er tilknyttet en bistilling på helsestasjon til denne hjemmelen
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende
 • Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, og kunne kommunisere godt
 • Søker må kunne engelsk
 • Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet.
 • Søker må kunne fremlegge godkjent politiattest før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Personlig egenskaper som bl.a. god pasienthåndtering, faglighet og samarbeidsevne vektlegges
 • Fleksibilitet for overtakelsestidspunkt kan vektlegges
Vi tilbyr
 • Hyggelige medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • Spennende og givende arbeidsoppgaver
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Horten kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ali Ahmad
Tittel: Nåværende hjemmelshaver
Telefon: 45805137
Navn: Askil Elvestad
Tittel: Kommuneoverlege 2
Telefon: 928 97 854
Navn: Niels E. Kirkhus
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90279120
E-post: niels.kirkhus@horten.kommune.no
Arbeidssted
Strandparken 3
3187 HORTEN