Kort om arbeidsgiver
Bristol Legesenter er ett av to legesenter i Løten. Legesenteret er en godt innarbeidet og veldrevet praksis som pr i dag har fire fastleger og fire kommunalt ansatte helsesekretærer i en samlet ressurs på 3,8 stillinger. Fastlegehjemmelen er ny og innebærer en styrking av den samlede kapasiteten ut mot kommunens innbyggere.
Vi bruker CGM-journalsystem. Bristol legesenter holder til i hyggelige lokaler i Stasjonsvegen 13 (2. etasje) i samme bygg som Løten legesenter. Det jobbes konkret med etablering av nye lokaler. Legetjenesten i Løten kjennetegnes av høy faglig standard, god kontinuitet og et godt arbeidsmiljø. Legetjenesten har et nært og godt samarbeid med Løten kommune. Løten kommune drifter legesentrene og legene jobber som selvstendig næringsdrivende i en modifisert 8.2 avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege i åpen uselektert praksis med listelengde på 1 000 pasienter
 • Iht. Rammeavtalen kan fastleger pålegges offentlig legearbeid 7,5 timer per uke
 • Det er plikt og rett til deltakelse i interkommunal legevaktsordning lokalisert i Stange
 • Det forutsettes at den som går inn i fastlegehjemmelen inngår en kollegial samarbeidsavtale med øvrige leger, og at det oppnås enighet om betingelsene ved tilsetting
 • Ansettelse i fastlegehjemmelen legen vil skje i samarbeid med legene ved Bristol legesenter

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en lege med norsk autorisasjon

Personlige egenskaper

 • Det søkes etter en fleksibel person med utpreget evne til samarbeid og kommunikasjon, samt gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid med de øvrige kolleger ved legesenteret vektlegges i særlig grad.
 • Ved tilsetting må tuberkulinattest, MRSA-skjema og gyldig politiattest i hht Helsepersonelloven § 20 a fremlegges.

Vi tilbyr

 • Faglig fellesskap med høy faglig kompetanse
 • Muligheter for spesialisering innenfor LIS-3 ordningen
 • Gunstige betingelser rundt økonomi og drift


Tilsetting skjer ellers på de vilkår som følger av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknaden skal sendes elektronisk via Webcruiter.

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Løten kommune
Kontaktperson
Navn: Arne Jørstad
Tittel: kommunalsjef Velferd
Telefon: 934 32 079
Arbeidssted
Velferd, Løten kommune
Stasjonsvegen 13
2340 Løten