Kort om arbeidsgiver

Har du eit brennande engasjement for palliasjon eller ynskjer å byggje kompetanse i palliasjon?

Vil du vere med å bygge den beste klinikken?

Vi har ledig eitt års vikariat som overlege i Palliativt Team i Molde frå ca. 15.08.2022. Stillinga er 50% og kan tilretteleggast mot arbeid ved annan arbeidsstad. Stillinga kan nyttast som vidare- og etterutdanning for andre spesialitetar.

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering i Helse Møre og Romsdal består av

 • - Stråleterapieining
 • - Sengepost, Palliativt Team og poliklinikk i Ålesund
 • - Kreftpoliklinikk og Palliative Team ved Volda, Molde og Kristiansund sjukehus
 • - I tillegg har vi spesialisert rehabilitering som ein del av vår klinikk

Palliativ medisin er eit fag i utvikling som rettar seg mot pasientar med svært ulike grunnsjukdomar, men som har det til felles at dei treng spesialiserte tiltak for optimal lindring.

I Palliativt Team arbeider ein tett med andre profesjonar som sjukepleiar, fysioterapeut, anestesilege, prest, sosionom og ernæringsfysiolog. I det daglege er det sjukepleiar og lege som driftar eininga.

Palliativt Team i vår klinikk har i hovudsak pasientar med langtkomen kreftsjukdom og samarbeider difor tett med onkologane i Kreftavdelinga.

Arbeidsstad er ved Palliativt Team i Molde. Arbeidstid er mandag-fredag og det er ikkje vaktbelastning. I samband med førebuing til det nye SNR er det samarbeid med Palliativt Team i Kristiansund. Vil du lese meir om regionen vår: Destinasjon Molde og Visit Molde

Arbeidsoppgåver

 • Kliniske arbeidsoppgåver vil mellom anna omfatte polikliniske konsultasjonar, vurdering av henvisningar, tilsyn av pasientar ved ulike sjukehusavdelingar samt heimebesøk
 • Delta i kliniske studier
 • Noko administrativt arbeid

Kvalifikasjonar

 • Det kan vere ein fordel om du har god erfaring som lege, gjerne frå allmennmedisin eller anestesiologi
 • Du har gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg
 • Du deler kunnskap med andre
 • Vi legg vekt på at du er god i det kliniske arbeidet med kreftpasientar
 • Lege i spesialisering kan også søke, då må du ha godkjent del 1 av spesialistutdanninga eller turnusteneste etter gammal ordning 

Personlege eigenskapar

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Du bidreg til eit godt arbeidsmiljø
 • Du arbeider sjølvstendig
 • Du er ansvarsbevisst
 • Du har gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Felles fagmiljø innad i klinikken og mellom lokasjoner
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Felles undervisning/fagmøter lokalt og regionalt
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Gunnar Indrebø
Tittel: Konst. seksjonsleiar (lege)
Telefon: 99701636
E-post: Gunnar.Indrebo@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Legar kreftavdelinga, Helse Møre og Romsdal HF
Parkvegen 84
6412 Molde