Vi har ledig overlegevikariat, varighet 6 md., med mulighet for forlengelse. 

Hjertemedisinsk avdeling Ahus  er en stor avdeling ved landets største akuttsykehus, hvor de de aller fleste kardiologiske tilstander utredes og behandles.

Avdelingen består av Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 21 senger), en brystsmerteenhet, stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg enheter for PM/ICD -virksomhet, spesialisert ekkokardiografi, høyresidig hjertekateterisering og seksjon for invasiv kardiologi. Det er kort avstand mellom Hjerteovervåkning, Medisinsk overvåkning og Intensiv avdeling, hvilket legger til rette for et godt samarbeid.
Ved Gardermoen drifter hjertemedisinsk avdeling en seksjon for invasiv kardiologi og ablasjoner samt en sengepost felles med kirurgisk divisjon (42 senger).

Forskning er et satsningsområde. Vi har to professorer ansatt i avdelingen og flere sterke forskningsmiljøer. Vi har store ambisjoner om en strukturert og god LIS-utdanning.

Ønsker du å bli en del av vårt team, kan søknaden gjøres elektronisk.  
Tiltredelse så snart som mulig. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på hjerte sengepost (Inklusiv ekkokardiografi), hjerteovervåkning og poliklinikk. Nåværende vaktordning er 9-delt. For vikariatet kan alternativ vaktordning med kortere vakter og mindre arbeid i helg være aktuelt. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i kardiologi/nærmer seg spesialitet i kardiologi.
 • Klinisk arbeidserfaring i kardiologi/kardiologiske prosedyrer vektlegges
 • Forskningserfaring/forskningsinteresse vektlegges 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø med stor kardiologisk bredde
 • Positiv innstilling og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet vektlegges  

Vi tilbyr

 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø  
 • Stort pasientvolum
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f. eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet, kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Irene Grundvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67966756
E-post: Irene.Grundvold@ahus.no
Navn: Tri M. Le
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67964479
E-post: Tri.Minh.Le@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
 Medisinsk divisjon, Hjertemedisinsk avdeling
Sykehusveien 10
1474 Nordbyhagen