Kort om arbeidsgiver

Enheten er en 7 døgnspost med 18 plasser som tar imot pasienter elektivt og akutt, med allmenn-psykiatriske problemstillinger og diagnoser. I tråd med overordnede politiske føringer arbeider vi også ambulant. Det er etablert et tett samarbeid med DPSets ambulante akutt-team. Seksjonen disponerer stillinger for 2 overleger, 1 psykologspesialist og 1 LIS samt ergoterapeut, sosionom og ca. 40 høyt kvalifiserte miljøterapeuter.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Vurdering og prioritering av søknader i samarbeid med overlege 
 • Ambulant virksomhet i samarbeid med kommunepsykiatrien og fastlegene
 • Delta i seksjonens kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Erfaring til psykiatri og kjennskap til Dips er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner 
 • Like høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Ukentlig klinisk veiledning
 • Rotasjonsordning som sikrer dekning av obligatoriske læringsmål for hele spesialiteten  
 • Samlokalisering med poliklinikk og ambulant team
 • Sentral beliggenhet
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Trine Nordahl Lindstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 915 29 507
Arbeidssted
DPS nordre Østfold, døgnbaserte tjenester post 1 Moss
Peer Gynts vei 72
1535 Moss