Tingnes legesenter ligger på Nes i Ringsaker, ca 30 min med bil fra Hamar. 40 min fra Lillehammer og Gjøvik. Hjemmelen har ca. 700 pas. med listetak på 900. Kommunen tilrettelegger for spesialiseringsløp i allmennmedisin.
Legesenteret har ledig hjemmel som fastlege,  eventuelt som vikarlege. Vi kan tilby næringsdrift som 0-avtale, det vil si at kommunen dekker månedlige utgifter. Alternativt tilbyr vi vikariat  med fastlønn, eventuelt kombinert med bonusordning.
Det er totalt 4 hjemler på legesenteret, hvorav en er spesialist og veileder i allmennmedisin. Tingnes legesenter er et veldrevet legekontor med stabilt helsepersonell, 2 helsesekretærer og 1 sykepleier. Senteret benytter CGM (winmed) journalsystem. 
Legesenteret er samlokalisert med helsestasjon, jordmor og fysioterapeuter. Det er et tett faglig og sosialt samarbeid innad på huset.
Ringsaker kommune tilbyr:
  • ALIS-tilskudd fra Helsedirektoratet dersom du er under spesialisering etter ny ordning. Med ALIS-avtale vil du dermed få ekstra tilrettelegging for spesialiseringsløpet. 
  • Kommunen har etablert en egen garantiordning som vil redusere den økonomiske risikoen for nyetablerte fastleger i selvstendig næringsdrift hvis du velger å kjøpe deg inn i legekontoret. 
  • Deltakelse interkommunal legevaktsordning ved Hedemarken legevakt, lokalisert i Åkershagan i Stange. 
  • Det er for tiden ikke knyttet kommunal bistilling til hjemmelen, men kan bli aktuelt etter avtale.
  • Kommunen har inngått samarbeidsavtale med SKIL –Senter for kvalitet i legetjenesten.
  • For øvrig legges fastlegeforskriften og avtaler mellom legeforeningen og KS til grunn. 
  • Gratis parkering og tilgang til EL billader.
Oppstart etter avtale, men gjerne før sommerferien. 
For øvrig legges fastlegeforskriften og avtaler mellom legeforeningen og KS til grunn.
Elektronisk søknad og CV, samt kopi av attester og vitnemål registreres via våre nettsider.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ida Røhr
Tittel: Fastlege
Telefon: +47 97512956
Navn: Hanne Skaalerud
Tittel: Fastlege og daglig leder
Telefon: +47 47612492
Navn: Nils Christian Faaberg
Tittel: Spesialrådgiver helse- og omsorgsseksjonen
Telefon: +47 92410364
E-post: nfa@ringsaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tingnes legesenter
Tingnesvegen 720
2350 NES PÅ HEDMARKEN