Kort om arbeidsgiver

Er du psykiater og interessert i akuttpsykiatri og samarbeid inn mot somatikk?

Vi søker psykiater som i samarbeid med LIS-3, LIS-1 og psykologspesialist ønsker å  bidra til eit godt tenestetilbod til personar som treng akutte psykiske helsetenester. 
Vi ser etter deg som vil vera med å bygga eit unikt fagmiljø der vi skal sjå og behandla heile mennesket i det første felles akuttmottaket i landet for somatikk og psykiatri. 

Vi tilbyr eit  spennande fagmiljø, der det vil vera gode moglegheiter for å bygga kompetanse innan psykosomatisk medisin og for å vera med på å utforma tenestene våre. 
Avdelinga har eit aktivt forskingsmiljø, med fleire fullførte PhD gjennom dei siste åra. 

Vi høyrer gjerne frå deg på telefon: 94246548

Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgåver

 • Vareta behandlingsbehovet i akuttpsykiatrisk post
 • Veilede lækjer i spesialisering
 • Undervisning av studentar og anna helsepersonell

Kvalifikasjonar

 • Søkar må ha norsk spesialistgodkjenning innan psykiatri, eller vera i slutten av spesialiseringa si
 • Relevant erfaring
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg, tilsvarande B2-nivå.

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne og arbeider målretta og strukturert
 • Du tilpassar deg lett og er løsningsorientert og fleksibel

Vi tilbyr

 • Gode lønnsvilkår
 • For tilflyttende dekker vi buutgifter på opptil 120 000 kr første år
 • Mulighet  for dekning av språkkurs viss relevant før-og-etter tiltredelse
 • 4 mnd. overlegepermisjon per 5 år ein har jobba i føretaket - moglegheit for å ta ut fortløpande
 • Mulighet for å delta i vaktordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Høyt fagleg nivå
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Inkluderende arbeidslivs-bedrift (IA-bedrift)
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppa i Helse Vest ønsker å speile mangfoldet i befolkningen i rekrutteringen vår. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom en har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Kenneth Hovda
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 918 65 652
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling psykisk helsevern Haugesund sjukehus, Helse Fonna 
Karmsundgata 120
5528 Haugesund
Søk på stillingen