Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Askim (BUPP) er en seksjon i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Østfold. Seksjonen har ansvar for å utrede og behandle barn og ungdom i alder 0 - 18 år. Vi betjener 3 kommuner i Indre Østfold og holder til Askim som ligger ca 5 mil fra Oslo og ca 4 mil fra Sverige.

BUPP Askim har 21,7 årsverk, som i dag består av 2 barne- og ungdomspsykiatere, en sykepleier, 5 psykologspesialister, 4 psykologer, 4 spesialpedagoger, 3 kliniske barnevernspedagoger, 2 spesialvernepleiere, 4 merkantile samt seksjonsleder.

Vi har nylig flyttet inn i nye fine lokaler ved Askimklinikken / Helsehuset i Askim, hvor vi er samlokalisert med blant annet DPS og TSB.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge i tverrfaglig behandlingsteam
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter og deres familier
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Delta i fag- og kompetanse utvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Trives med å arbeide tverrfaglig og i team
 • Godt humør 
 • Personlig egnethet  

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling i et godt tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • Ved forskningskompetanse, eller ønske om å utvikle forskningskompetanse, vil det kunne legges til rette for å kombinere forskning og klinisk arbeid
 • Mulighet for å delta i avdelingens forskningsgruppe 
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Engasjerte og hyggelige kollegaer 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Thomas Øye
Tittel: overlege
Telefon: 69 86 47 01
E-post: Thomas.Oye@so-hf.no
Navn: Inger Synøve Østeby
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 95 48 01 60
E-post: inger.osteby@so-hf.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Askim
Sykehusgata 2
1807 Askim