Kort om arbeidsgiver

Avdeling for radiologi ved Stavanger Universitetssykehus lyser ut en 100 % fast stilling som avdelingsoverlege. Tiltredelse 1. september eller etter avtale.

Avdeling for Radiologi er nokså stor med over 200 ansatte, hvorav 62 av disse er leger.

Avdelingen er en del av et universitetssykehus med tilhørende, avanserte medisinske funksjoner som traumefunksjon, trombektomikapabel hjerneslagenhet, kreftkirurgi, ortopedisk kirurgi med mer. Avdelingen består av hovedrøntgen på sykehuset på Våland, med geografisk adskilte satellitter i Hillevåg, i Sandnes og i Egersund. Avdelingen har en moderne maskinpark, inklusive PET-CT, med et tett og godt samarbeid mellom radiologer og nukleærmedisinere. Avdelingen speiler sykehusets mange spesialfunksjoner ved å være seksjonert i fagspesifikke grener. Disse er: Seksjon for thoraxradiologi, onkologisk radiologi, hjerte-radiologi, øre-nese-hals radiologi, nevroradiologi, gastroradiologi, uroradiologi, gynekologisk radiologi, muskel og skjelett radiologi, pediatrisk radiologi, bryst- og endokrinradiologi (BDS), nukleærmedisin med PET- og nukleærmedisin og intervensjonsradiologi.

Som universitetssykehus har avdelingen fokus på høy faglig kompetanse, forskning og utdanning. Avdelingen har igjennom sin nyetablerte forskningsplattform, SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory) ambisjoner om å drive radiologirelatert forskning og utvikling med bruk av AI, maskinlæring og avansert bildediagnostikk som satsingsområder. Avdelingen har pågående forskningsprosjekter og ønsker å tilrettelegge for både post-doc. forskning og PhD løp. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

Primæroppgaver:

 • Som avdelingsoverlege har man medisinsk faglig overordnet ansvar i avdelingen, personal- og økonomiansvar.
 • Personalansvaret omfatter 14 seksjonsoverleger, 16 LIS og 32 overleger.
 • Du vil ha overordnet økonomiansvar for legegruppen.
 • Du rapporterer direkte til avdelingssjefen, som er din nærmeste leder.
 • Du deltar i ledermøtene i avdelingen og har sammen med ledelsen overordnet ansvar for aktivitet og drift.
 • Avdelingen er per nå i startfasen av en omorganisering, og noen oppgaver i forbindelse med avdelingsoverlegeansvaret er i endring. Disse endringene vil bli informert om og diskutert under et evt. intervju. Vi er også i ferd med å ansette en LIS ansvarlig overlege som vil overta utdannings- og personalansvar for LIS i avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i radiologi i Norge.
 • Lederutdannelse innenfor helse, eller lederkompetanse/erfaring fra ledelse er en stor fordel.
 • Tidligere arbeidserfaring fra en radiologisk avdeling vil være å foretreke.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til å lede, organisere og motivere dine medarbeidere.
 • God organisasjonsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, evne til relasjonsbygging og forståelse for kulturens betydning for avdelingens utvikling.
 • Gode evner til å samarbeide med alle mennesketyper.
 • Evne til å arbeide strukturert, løsningsorientert og kvalitetsbevisst.
 • Evne til å få fram det beste i dine kolleger, være inspirerende og positiv.
 • Evne til å kunne prioritere, være tydelig og ta avgjørelser.
 • Evne til å følge opp avtaler og være pålitelig.
 • Ansvarlig, fleksibel og helhetstenkende.
 • Evne til å bidra med ditt engasjement inn i avdelingen.
 • Arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet vektlegges.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med overenskomst.
 • Gode forsikringsordninger
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Michael Schubert
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 46898673
E-post: michael.schubert@sus.no
Navn: Siri Fagerheim
Tittel: Avdelingssjef (radiolgi)
Telefon: 91590012
E-post: siri.fagerheim@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image