Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter to dyktige og engasjerte overleger/leger til Kommunal allmennmedisinsk sengepost (KAS). Ved egnethet skal evt. en av stillingene tillegges funksjon som avdelingsoverlege (med vaktfri).

Kommunal allmennmedisinsk sengepost (KAS) består av Bergen kommune sin tidligere avdeling «Øyeblikkelig hjelp døgnenhet» (ØHD) og Kommunal Mottaksavdeling (KMA). Sengeposten har 34 sengeplasser og er en kommunal helseinstitusjon, - som fra 01.01.2022 ble organisert under Etat for sykehjem. KAS har flotte lokaler og moderne utstyr, og holder til i 3. etasje Bergen Helsehus i Solheimsviken, sammen med blant annet Bergen Legevakt. 

KAS behandler pasienter som ikke klarer seg hjemme, men har sykdom som ikke krever innleggelse i spesialisthelsetjenesten, samt pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus. Gjennomsnittlig liggetid er 3-5 døgn, aldersgrense for pasientene er over 18 år, mens snittalderen er nærmere 70 år. 

KAS har cirka 80 svært dyktige ansatte med høy kompetanse. 


Arbeidsoppgaver
KAS passer for dynamiske leger med lederegenskaper som liker å jobbe i feltet mellom primærhelsetjeneste og annenlinjetjeneste. Nært samarbeid med legevakt, skadelegevakt (Helse vest) og mottaksavdelingene på Haukeland og Haraldsplass sykehus. Vaktarbeid må påregnes. Vaktplan er under revidering. Avdelingen har 8 faste leger.

Vi håper du føler deg inspirert til å søke jobb hos oss og bidra til utviklingen av dette viktige helsetilbudet.

Kvalifikasjoner
Medisinsk embetseksamen.
Fremmedspråklige søkere med utdanning utenfor Norden må dokumentere bestått nivå B2 i norsk.

Vi søker etter erfarne leger med relevant spesialitet, alternativt flere års ansiennitet fra relevant spesialitet. Det kan være allmennmedisin, indremedisin, kirurgi eller andre spesialiteter som omfatter erfaring fra sentrale hovedspesialiteter. 

Personlige egenskaper
Bidra til å skape et arbeidsmiljø sammen med medarbeiderne, og sikre gode læringsarena.
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Sikre gode beslutninger til det beste for pasientsikkerheten.
Vilje til utvikling og endring når det er behov for det.

Personlige egenskaper vil tillegges betydelig vekt og det kan regnes med konkurransedyktige betingelser for de rette personene.


Vi tilbyr
En spennende arbeidsplass under videreutvikling.
Gode mulighet for faglig og personlig utvikling.
Lønn etter avtale.
Gode pensjon og forsikringsordning.
En unik mulighet til å bidra med utvikling og oppfølging av kommunens helsetjenester.
Et spennende og engasjert arbeidsmiljø med store faglige ambisjoner med fokus på pasienten, læring og kunnskap
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Administrasjon - Etat for sykehjem
Kontaktpersoner
Navn: Bård Kittang, MD, PhD. Teamoverlege avdeling for sykehjemsmedisin
Tittel: Spesialist indremedisin/infeksjonsmedisin. Professor, infeksjonsmedisin UiB
Telefon: 90095795
Navn: Kjell Krüger, MD, Phd, MHA. Enhetsleder, avdeling for sykehjemsmedisin
Tittel: Spesialist indremedisin/geriatri, allmennpr. Dnlf. Førsteamanuensis, Sefas UiB
Telefon: 908 55 632
Arbeidssted
,
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image