Folkehelseinstituttet arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet i samfunnet. Instituttet gir råd,
yter tjenester og fremskaffer kunnskap om hvordan helsetilstanden utvikler seg,
hvilke forhold som påvirker den og hva som kan gjøres for å bedre den.
Forskning og kunnskapsoppsummeringer ved instituttet danner grunnlag for instituttets rådgivning til blant annet
myndighetene, helsetjenesten og befolkningen. Folkehelseinstituttet har
nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for
en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap
innen smittevern og miljørettet helsevern. Den internasjonale virksomheten er i
vekst.

Vi søker to faste seniorrådgivere/leger til avdeling for smittevern og
beredskap for å styrke vårt arbeid på operativ helseberedskap og
utbruddshåndtering.

Avdeling for smittevern og beredskap har et særskilt ansvar for smittevernberedskap og har oppgaver innen rådgivning, overvåking og forskning. Vi har arbeidsoppgaver
knyttet til operativ smittevernberedskap, epidemietterretning, rådgivning og
kapasitetsbygging. Det drives også et utstrakt samarbeid både nasjonalt og
internasjonalt, i samarbeid med ECDC og WHO. Avdelingen har flere seksjoner, og personene som ansettes, vil inngå i et spennende og tverrfaglig sammensatt miljø bestående
av forskere og rådgivere med ulik faglig bakgrunn, som medisin,
veterinærmedisin, realfag og folkehelsevitenskap. Oppgavene som tillegges stillingene kan justeres etter behov.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i avdelingens tverrfaglige team og særskilt utføre oppgaver innen smittevernberedskap, epidemietterretning, utbruddshåndtering, forskning og rådgivning
 • Bidra til koordinering og samordning av beredskapsprosesser og utbruddshåndtering nasjonalt og internasjonalt på vegne av instituttet
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder ved instituttet
 • Foredragsvirksomhet
 • Mediekontakt, for eksempel knyttet til utbruddshåndtering og rådgivning
 • Endelig sammensetning av oppgaver vil tilpasses kvalifikasjonene til den som ansettes

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller doktorgrad innen relevant fagområde, for eksempel medisin, helsefag, folkehelsevitenskap, mikrobiologi, veterinærmedisin eller annet relevant for arbeidsfeltet
 • Erfaring fra helsesektoren, kommunal- eller spesialisthelsetjenesten og smittevern
 • Erfaring fra arbeid med smittevernberedskap, utbruddshåndtering og/eller feltepidemiologi
 • Erfaring med rådgivning og saksbehandling
 • Erfaring med forskning og/eller prosjektkoordinering
 • Erfaring med formidling, både muntlig og skriftlig
 • Må beherske både norsk, eller annet skandinavisk språk, og engelsk godt både muntlig og skriftlig

I tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med epidemietterretning og varslingssystemer for helsetrusler nasjonalt og internasjonalt
 • God forståelse av roller og ansvarsområder for aktører innen helseberedskap nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med koordinering og gjennomføring av arbeid med ulike aktører innen helseberedskap
 • Erfaring med innsamling, analyse og formidling av epidemiologisk data
 • Erfaring med mediehåndtering 

Personlige egenskaper

 • Engasjert, stor arbeidskapasitet og god evne til tverrfaglig samarbeid så vel som selvstendig arbeid
 • Resultatorientert og evne til å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Fleksibel i travle perioder
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø på avdelingen

Vi tilbyr

 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb med stor selvstendighet og varierte oppgaver
 • Bred kontaktflate mot områdets medarbeidere og engasjerte kolleger, som vektlegger faglighet og samarbeid
 • Stilling som seniorrådgiver/lege/overlege og lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • God pensjonsordning, gunstig boliglåns- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Emily MacDonald
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 403 11 342
E-post: EmilyAnn.MacDonald@fhi.no
Navn: Siri Feruglio
Tittel: Fungerende avdelingsdirektør
Telefon: 909 23 787
E-post: Siri.Laura.Feruglio@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern, Folkehelseinstituttet FHI
Lovisenberggata 8
0456 OSLO