Kort om arbeidsgiver
Ortopedisk avdeling har nå ledig vikariat for lege i spesialisering i ortopedi: 
  • 100 % vikariat i 6 måneder
Stillingen er godkjent for inntil 1,5 års tellende gruppe I tjeneste i relasjon til spesialiteten ortopedisk kirurgi.

Avdelingen er en elektiv kirurgisk avdeling som har satset spesielt på protesekirurgi i hofte, kne og skulder. Videre har vi satset mye på artroskopisk kirurgi i kne og skulder. Avdelingen har et betydelig fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet.

Ortopedisk avdeling er en del av kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk organiserer ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi med nødvendige støttefunksjoner. Klinikken disponerer to sengeposter, en dagkirurgisk enhet, 10 operasjonsstuer samt poliklinikk. Det er i dag ansatt 16 overleger og 2 LIS innen fagområdet ortopedi. Ortopedisk avdeling har for tiden 4 doktorgradsstipendiater ansatt i avdelingen.

Kirurgene arbeider selvstendig og har liten vaktbelastning.
Hjemmebasert vaktordning. Ingen kirurgisk aktivitet i sommerferien og redusert aktivitet i jul og påske.

Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
Tiltredelse august / september 2022.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsoverlege Henrik Hofgaard eller klinikksjef Lars R. Vasli.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Ortopedisk avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Henrik Axel Hofgaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 979 65 959
Navn: Lars Vasli
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 906 96 352
Arbeidssted
Lovisenberggata 21
0456 OSLO