Fastlegehjemmelen har et listetak på 1000 pasienter og har per nå ca 150 pasienter på venteliste. Hjemmelen er ledig for overtakelse 01.09.22 
  
Karrestad legesenter er lokalisert i helt nye lokaler i Halden sentrum, på gateplan, med enkel tilgang også for bevegelseshemmede. Egen ambulanseinngang og eget "akuttrom/behandlingsrom".  Legesenteret har fra før 2 fastlegepraksiser hver med 1000 listepasienter (Inkludert utlyst praksis har senteret 3000 pasienter). Vi har 3 helsesekretærer, en i heltidsstilling og 2 deltid.  Legene driver som selvstendig næringsdrivende/personlig AS og leie av alt felles utstyr er inkludert i månedlig innbetaling til senteret.  
  
Det er ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen, og per dags dato er dette heller ikke aktuelt. Hjemmelen inngår for øvrig i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Det er i underkant av 1 dagberedskapsvakt hver måned. På kveld/natt/helg har vaktbelastningen den siste tiden vært på ca. 2-3 vakter per måned, med mulighet for hyppigere vakter for den som ønsker det. 
 
 
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin 
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1  
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke 
  • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
  • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis 
 
 Vi kan tilby 
  • Halden kommune kan tilby rekrutteringstilskudd ved kjøp av hjemmelen. 
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. Vi kan tilby ALIS-tilskudd på ca kr 300.000, årlig i inntil 4 år, som utgiftsdekning for kostnader knyttet til det å være i spesialisering, jf. Nasjonal ALIS-ordning.   
  • Føles det utrygt å skulle kjøpe seg inn i en allmennpraksis? Halden kommune jobber for tiden med utarbeidelse av plan for legetjenester, og i den forbindelse er det flere rekrutteringstiltak som vil være aktuelle å innføre. Mer informasjon om dette kan fås under ev. intervju. 
 
Tilsettingsvilkår: 

Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. Betingelser for overdragelse av praksis avtales direkte med hjemmelsinnehaver. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. 

Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer i uke 25, eventuelt uke 26.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Eva Cathrin Lindset
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 45 72 58 84
E-post: eva.cathrin.lindset@halden.kommune.no
Navn: Marie Mack
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 45 27 24 55
E-post: marienilsen@outlook.com
Arbeidssted
Storgata 4C
1767 HALDEN