Kort om arbeidsgiver
Verdal kommune er i prosess med oppretting og bygging av et kommunalt legesenter med på sikt 5 leger.
 
Legesenteret vil inntil nye lokaler er ferdigstilt, være midlertidig i Helsesenteret i sentrum av Verdal sammen med Verdalsklinikken. Klinikken driver privat næringsdrift, bruker journalsystemet CGM Allmenn og Convene betalingsterminal og er tilknyttet norsk helsenett. Klinikken er samlokalisert med 2 fysioterapeuter. Lege ved Verdalsklinikken er spesialist i allmennmedisin.
 
Kommunen har en ledig fastlegehjemmel med en etablert listestørrelse på 1000 pasienter som planlegges oppdelt i 2 hjemler som nå lyses ledig.
 
Med hjemlene følger rett og plikt til å delta i interkommunal legevakt, 32-delt, ved Sykehus Levanger og kommunal organisert øyeblikkelig hjelp/beredskap på dagtid.

Det følger 20-30 % stilling som fengselslege som kan deles mellom hjemlene.

Oppstart 1.9.22 eller etter avtale.
 
 
Vi tilbyr:
Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler   
Variert og utfordrende arbeidsoppgaver   
En spennende og utviklingsorientert arbeidsplass

Eventuelle alternative løsninger som kan være mulig er:
  • ALIS fastlønn eller ALIS næring dersom søker er under spesialisering
  • Kommunalt tilskudd til privat næringsdrivende leger i tillegg til basistilskuddet. Næringsdrivende fastleger får tilført tilskudd fra kommunen i tillegg til basistilskuddet. Størrelsen på tilskuddet avhenger av basistilskuddets størrelse og antall pasienter på lista. Tilskuddet er ment til å dekke økte utgifter forbundet med drift av fastlegepraksis og utdanningsvirksomhet. For spesialister i allmennmedisin skal basis- og individuelt tilskudd til sammen utgjøre kr. 750,- per pasient/per år. For leger i spesialisering, ligger basis-og individuelt tilskudd på kr. 998, - per pasient
  • Privat næringsdrift med 8.2 avtale


Kvalifikasjoner:
Legen må ha norsk autorisasjon, være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering til dette, minimum ferdig med turnus/LIS1ved tidspunkt for oppstart.
Den som tildeles hjemmelen må beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
Ved tildeling vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og evne til samarbeid og kommunikasjon.
 
Søker må fremlegge politiattest før tiltredelse.

 
Andre opplysninger
 
Eventuelle spørsmål rettes til rådgiver Turid B. Krizak, tlf 90634160, e-post: turid.krizak@verdal.kommune.no, eller til kommuneoverlege Nina Kjenstadbakk-Steinkjer tlf 45739793, e-post: nina.kjenstadbakk-steinkjer@verdal.kommune.no 
 
Søknad sendes

Søknad søker elektronisk på Verdal kommune sin hjemmeside: https://candidate.webcruiter.com/nb-no/home/companyadverts?&link_source_ID=0&companylock=705520&companyid=705520#search
 
Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.
 
Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Verdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Turid B. Krizak
Tittel: Rådgiver legetjenesten
Telefon: 90634160
E-post: turid.krizak@verdal.kommune.no
Navn: Nina Kjenstadbakk-Steinkjer
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 45739793
E-post: nina.kjenstadbakk-steinkjer@verdal.kommune.no
Navn: Unni Haugan Sellæg
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 47758917
E-post: unni.sellaeg@verdal.kommune.no
Navn: Randi Barli
Tittel: Fastlege
Telefon: 90969249
E-post: randi.barli@ntebb.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegehjemmel
Arbeidssted
www.verdal.kommune.no
7650 VERDAL
Søk på stillingen